OVI-kilpailu on päättynyt ja voittajat valittu!

HY:n Opettajien akatemian Viikin kampuksen opettajien järjestämän kilpailun tuloksista ilmoitettiin näin:

“Kilpailuun tuli kaiken kaikkiaan 26 erinomaista ehdotusta. Suurimpana aihekokonaisuutena kilpailuun tulleista ideoista nousi esiin erilaisten sähköisten materiaalien, verkkokurssien, -oppimisympäristöjen sekä -työkalujen kehittäminen. Esimerkkejä haettiin sekä HY:n muilta kampuksilta että muista yliopistoista. Toinen suuri kokonaisuus oli yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen parantaminen niin opetuksessa kuin sen ulkopuolellakin. Erilaiset opintopiirit, pienryhmät ja tukiopetus sekä opettamalla oppiminen, yhteisöllinen/sosiaalinen oppiminen ja keskinäinen tiedonjakaminen saivat useita mainintoja. Viikistä puuttuu myös kaikille opiskelijoille ja koko henkilökunnalle avoin, aidosti poikkitieteellinen kohtaamispaikka.

Opiskelijaraati, joka koostui viikkiläisten tiedekuntajärjestöjen edustajista (yksi kustakin: Biosfääri, MMYL, EKY, YFK) teki esikarsinnan kilpailuehdotuksista. Raadin esityksen perusteella Viikin opettaja-akateemikot valitsivat toteutettavat ideat.

Opiskelijaraati valitsi parhaimmaksi ehdotukseksi Kiitti-kysymysportaalin, jossa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä ja vastata toisten esittämiin kysymyksiin. Ehdotuksen tärkein anti on vertaistukialustan tarjoaminen sekä keskinäinen tiedonjakaminen. Raatilaiset kiittivät myös tieteenala-, tiedekunta- sekä kampusten rajat ylittävää tietojen vaihtamista: palvelussa esimerkiksi kemian opiskelija voisi vastata biotieteilijän kysymyksiin sekä toisin päin. Kiitti-työryhmää päätettiin rahoittaa 2000 eurolla.

Lopulla rahalla (6000 €) palkataan henkilö, joka edistää vastauksista nousseita hyviä ideoita. Konkreettisia toimenpiteitä ovat ainakin seuraavat:

Osana Helix ry:n ehdotusta ideoitiin laboratoriokurssien tehostamista tekemällä ennakkomateriaaliksi opetusvideoita esimerkiksi usein käytetyistä menetelmistä. Ideaa jatkokehiteltiin ja päätettiin toteuttaa menetelmäpankki, jonne kootaan linkkejä jo olemassaoleviin videoihin sekä tuotetaan uutta materiaalia.

Lisäksi palkattava henkilö selvittää, miten Helix ry:n sekä Eetu Virtasen ehdotuksissa mainittua koko kampuksen yhteistä tilaa voisi edistää esimerkiksi ottamalla käyttöön tyhjillään olevia aulatiloja.

Ehdotuksissa oli paljon sellaista, mihin opettaja-akatemialaisten budjetti eikä määräysvalta riitä. Toistuviin vuosittaisiin kustannuksiin on mahdotonta sitoutua. Näiden ehdotusten toteuttamista muilla keinoin ryhdytään selvittämään. Toisaalta monet ehdotetuista ideoista olivat sellaisia, joita jo toteutetaan jossain päin kampusta. Näiden hyvien käytäntöjen levittämistä kaikkiin tiedekuntiin lähdetäänkin nyt edistämään Viikin pedagogisten yliopistonlehtorien ja verkko-opetuksen suunnittelijoiden kanssa yhteistyössä.

Menestyksekästä vuotta 2014!

Viikin opettaja-akateemikot

Hanna-Riitta Kymäläinen, MMTDK
Juha Laakkonen, ELTDK
Pauliina Lankinen, MMTDK
Marja Raekallio, ELTDK
Jouko Rikkinen, BYTDK
Sari Timonen, MMTDK
Risto Willamo, BYTDK
Katariina Vuorensola, FTDK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *