Kulttuurialoilla ei hissutella

matkalaiset
Leena Hannula ja Soili Poikonen valmistuivat helmikuussa. Poikonen muistuttaa, että museossa on käytävä.

Kirjastoissa, museoissa ja arkistoissa tehtävä kulttuurityö on muuttunut paljon. Nyt kulttuurilaitokset tarjoavat paljon tekemistä ja opetusta. Osana Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian vuoden mittaista koulutusta hankittiin muun muassa museokavereita vanhuksille ja maistatettiin perinneruokia alakoululaisille.

Helmikuussa päättynyt MATKa-koulutus oli 30 opintopisteen museo-, arkisto-, tiedekeskus- ja kirjastoalojen pedagogiikan valtakunnallinen oppisopimustyyppinen erikoistumisohjelma. Kulttuurilaitokset ovat muuttuneet yhä enemmän aktiiviseksi toimijoiksi. Ne tarjoavat monipuolista ja monimediallista toimintaa eri-ikäisille ja kilpailevat tiukasti uusista kävijöistä.

Alan koulutuksessa ei kuitenkaan ole aiemmin juurikaan huomioitu työssä tarvittavaa uudenlaista osaamista. Koulutuksen punainen lanka olikin huomioida perinteisten instituutioiden uusi rooli aktiivisena, pedagogisena toimijana.

Mirva Alakoskela

Mirva Alakoskela

– Koulutukseen osallistujat ovat esimerkiksi pohtineet, millaiset pedagogiset toimintatavat ja välineet tukisivat parhaiten erilaisia asiakasryhmiä sekä kuinka kirjastoa, museota ja arkistoa voisi yhä enemmän kehittää aidosti avoimeksi oppimisympäristöksi, sanoo erikoissuunnittelija Mirva Alakoskela.

Kulttuurilaitosten elinehto on, että ne pystyvät muuttumaan maailman mukana, kuului viesti MATKa-koulutuksen päättäjäispuheissa. Viesti on otettu vakavissaan, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa MATKa-koulutusta järjestetään Helsingin yliopiston lisäksi myös Oulussa ja Turussa.

Kaikkiaan koulutuksessa on mukana lähes 40 kulttuurialan ammattilaista eri puolilta maata. Opinnot ovat ensimmäinen pedagoginen erikoistumisohjelma alan työntekijöille Suomessa.

Koulutuksesta valmistuneet kertovat lopputöistään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskiviikkona 9. huhtikuuta klo 12-13.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *