About Deleted User

Special user account.

Hurdan matematikpedagogik ska vi anamma?

Borga_mattaJag flyttade några år sedan till Alphyddan i östra innerstaden i Helsingfors. Alla som flyttar vet hur jobbigt det är att först packa ned allt och sedan upp allt igen. Sedan finns det de flyttlådor som innehåller saker som inte behövs akut och som aldrig packas upp, utan sätts direkt på vinden. Just i denna låda fanns alla mina minnes- och vänböcker från barndomen.

Vänböckerna cirkulerade alltid i klassen bland flickorna och man väntade otåligt på att få besvara alla de kluriga frågorna som fanns i boken samt skriva sin hälsning åt ägaren. Jag började läsa svaren. I boken fanns frågan om vilket skolämne man gillar mest och vilket minst. Svaren på den första var rätt så varierande. På den andra frågan fanns det nästan konsekvent bara ett svar. Matematik.

Jag började själv grundskolan samma höst som Berlin-muren föll. Koivisto var president, kalla kriget började ta slut och nya vidar blåste både över öst och väst. Brisen hittade nog aldrig riktigt fram till vårt matteklassrum, skulle jag säga. Lektionerna följde rätt så långt ett likadant mönster under alla dessa nio år. Läraren gick igenom läxan och ny teori på tavlan och sedan tog vi fram boken och räknade, räknade och räknade. Ensamma och hela lektionen. In och ut tränade vi ihärdigt såväl addition, subtraktion, multiplikation som division. Senare kom också bråkräkning, procenträkning, ekvationer, polynom och funktioner in i bilden. You name it. Allt som fanns i boken tränades och räknades. Fram till världens ände kändes det då som.

Jag vet att en hel del har ändrats sedan 1990-talet. Läroplanen är inte längre den samma, eleverna representerar en ny generation och den traditionella lärarcentrerade pedagogiken börjar vara historia. Ändå bekräftar forskning det som stod i vänboken. Matematik är inget populärt ämne bland eleverna. Varken i de längre eller högre årskurserna. Värför? Är det trots allt så att lektionerna går ut på att träna den mekaniska räknefärdigheten som sannolikt ändå upplevs rätt så tråkigt av en stor del av eleverna.

I mitt nuvarande yrke har jag arrangerat ett antal utbildningar där vi behandlar elevaktiverande pedagogik som centralt tema. Då deltagarna sedan testar olika arbetssätt i sina egna klassrum och skriver om sina erfarenheter, bekräftar iakttagelserna det som även teorin påpekar. De flesta elever aktiverar sig och börjar ta mera ansvar för sina studier som i sin tur leder till bättre skolframgång. Eleverna lär sig sociala färdigheter, diskuterar med klasskamrater som de tidigare bara vetat namnet på och stimuleras språkligt och kommunikativt. Bara då något görs annorlunda väcks en iver till läroämnet.

Jag har alltid haft respekt för klasslärare. De tar hand om våra barn, lär dem läsa, skriva och räkna, löser konflikter, plåstrar om sår och lyssnar till vänskaps- och kärleksbekymmer. Då man har flera olika roller och lever i ett högt tempo i vardagen, förstår jag att man kanske inte alltid orkar tänka på hur lektionerna kunde göras ”roligare” och mer aktiverande. Så man kör på eventuellt på samma sätt som min magister under 90-talet. För att lyckas variera undervisningen behövs konkreta tips om sätt och verktyg, en reflektion kring den egna pedagogiken och vilja att utvecklas. Under vårterminen arrangeras två utbildningar i elevaktiverande matematikdidaktik för klasslärare där just dessa teman behandlas.

Skrivare: Kaija Junttila

Uusia menetelmiä nuorten työllisyyden ja osaamisen edistämiseen

jalat

Nuorten työttömyyden ja sen haittavaikutusten torjuntaan tarvitaan uudenlainen ote työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tarvitaan myös entistä syvempää ymmärrystä nuorten arjesta, nuoruuden tarpeista ja nuorten omien kokemusten kuulemisesta, jotta löydetään ne mykistyneet kipupisteet, jotka eivät näy tilastoissa mutta ovat läsnä nuorten arjessa.

Mun juttu – meidän tulevaisuus -kehittämishankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia, tukea heidän hakeutumistaan koulutukseen ja työelämään. Keinoina käytetään taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja luontoelämyksiä.

Hankkeen taustalla on huoli nuorten työttömyyden kasvusta sekä tuen tarve koulutuksen nivelvaiheissa ja työelämään siirtymisessä. Ongelmakenttä on laaja. Puutteet osallisuudessa, elämänhallinnassa ja hyvinvoinnissa voivat johtaa heikkoon opiskelumotivaatioon sekä estää koulutukseen tai työelämään hakeutumista.

Nuorten työelämään sijoittumisen haasteena ovat usein puutteelliset työnhakutaidot ja vähäinen työkokemus. Myöskään yrittäjyyttä ei osata nähdä vaihtoehtona työllistymiselle, vaikka toisaalta on todettu, että nuori sukupolvi omaa yrittäjämäisiä ominaisuuksia ja edellytyksiä aiempaa sukupolvea enemmän. Hankkeen nimessä esiintyvä Mun juttu -käsite viittaa opetusneuvos Martti Hellströmin esittämään ajatukseen siitä, että jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus löytää oma intohimonsa ja kasvaa täyteen mittaansa. Oman jutun löytäminen tarkoittaa siis laajasti oman osaamisen tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Oma osaaminen voi selkiintyä sopivassa pilotissa tai työpajassa ja parhaimmillaan johtaa siihen, että nuori hakeutuu kyseiselle alalle.

Mun juttu -hankkeessa edistetään erityisesti nuorten harrastamista, koulunkäyntiä ja opiskelua. Työpajat edesauttavat työhön hakeutumista, osallistumista ja osallisuuden tunnetta. Toisaalta pyritään rakentamaan uudenlainen sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto nuorten kanssa toimivien ammattilaisten välille. Tämän monialaisen palveluverkoston luomisen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä saada nuorten ääni kuuluville verkoston keskuudessa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut ja Lahden Yliopistokampus. Paikallisia toteuttajia ovat sen lisäksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Outward Bound Finland ry sekä Suomen Urheiluopisto. Hankkeen valtakunnalliseen toteuttajaverkostoon kuuluvat Taideyliopisto, Kajaanin yliopistokeskus sekä Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jonka rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke käynnistyi elokuun alussa ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Hankkeen rahoitus on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuus on 75 % ja loppuosa tuensaajien omarahoitusta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Continue reading

Terveydelle vaarallisia tilanteita Shanghaissa

shanghai
kuva: Kirsi Kettula. Shanghain ilmanlaatu on terveydelle haitallista

Katson peiliin Kiinassa. Hyvät uutiset: vaaleansininen pukee minua.
Huonot uutiset: vaaleansinisessä yöpaidassani on shanghailaisen sairaalan logo.

Koulutusviennissä kaikki ei aina mene niin kuin Suomessa ja kotoisen toimistopöydän ääressä suunnitellaan. Tämähän on itsestään selvää. Mutta en silti mitenkään osannut varautua siihen, että parin viikon työmatkastani viettäisin neljä päivää sairaalassa. Pitkä lentomatka yhdistettynä lahjakkuuteeni nukkua lentokoneessa saivat aikaan laskimotukoksen sääreeni.

Matkan varsinainen tavoite oli Helsingin yliopiston kansainvälisen ilmanlaatukoulutuksen kehittäminen yhteistyössä Nanjingin yliopiston kanssa. Mutta sen sijaan että olisin vetänyt työpajaa Nanjingissa, makasin nyt sairaalahuoneessani Shanghaissa. Matkaseurueessa olleet työkaverit joutuivat siis organisoitumaan uudelleen ja hoitamaan minunkin osuuteni. Lisäksi yksi työkavereista jäi tuekseni ja turvakseni Shanghaihin. Käytännön asioiden hoitaminen vaikkapa hotellin kanssa – tai myöhemmin avohoitopotilaana Shanghaissa – olisikin ollut aikamoista tuskaa ilman tätä tukea.

Sairaalapäivien edetessä matkan varsinainen teema, Kiinan ilmanlaatu, tuli kuitenkin yllättävällä tavalla konkreettiseksi myös minulle. Shanghain ilmanlaatu heikkeni toisena sairaalassaolopäivänäni terveydelle vaaralliselle tasolle. Työkaveri, joka matkasi tunnin verran kaupungin halki minua tervehtimään, valitteli (yskien) sisään astuessaan vuotavia silmiään ja kutittavaa kurkkuaan. Sairaalan seinien sisäpuolella minä taasen olin – ulkomaailmasta onnellisen tietämättömänä – hengitellyt pelkästään raikasta ja happirikasta ilmaa. Sairaalassa oli mitä ilmeisimmin erinomaiset ilmansuodattimet!

Ilmanlaatuun liittyvät myös sisäilman laatu ja sen terveysvaikutukset. Myös näitä tutkitaan Helsingin yliopistossa, ja ne ovat myös osa vientiin rakennettua koulutuspakettia (lisätietoja: https://blogs.helsinki.fi/airquality/). Joskus täytyy lähteä kauas nähdäkseen lähelle. (Ja tutustua sairaalamuotiin eri maanosissa.)

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia vastaa Helsingin yliopiston koulutusviennin koordinoinnista ja tukipalveluista. Kirsi Kettula on aitiopaikalla kokemassa suomalaisen koulutusviennin arkea ja juhlaa Palmenian koulutusviennin kehittämispäällikkönä.

Educa-mässan – Inte bara godis och broschyrer utan också samhällelig växelverkan

Image

Bild: Anne Karkulahti

Bild: Anne Karkulahti

Ett nytt år är alltid en ny chans sägs det. Detta år tog Palmenia svenska chans på att medverka på Educa-mässan. Redan i tidigt skede ifjol bokades ett utrymme från Svenska hörnan där Helsingfors universitet skulle presentera sin verksamhet.

Sedan började planeringen kring mässan. Vem skulle hålla anföranden på scenen och hur skulle vi presentera vår verksamhet? Hurdant material ska vi ta med oss? Vilka affischer, broschyrer, godis och ja… vilken färgs tejp ska vi fästa allt material med? Det dök upp en hel del frågor inför mässan. På torsdagen såg allt sedan färdigt ut inför mässa. Nu var vi redo.

Jag har medverkat på Educa-mässan varje år sedan 2012, då Palmenia har haft en monter tillsammans med Öppna universitet ”på den finska sidan”. Så att le och berätta om Palmenias verksamhet var i sig inget nytt för mig. Däremot var Svenska hörnan en ny bekantskap.Där fanns vi tillsammans med Öppna universitetet.

Jag hade lite stereotypiskt tänkt att ”alla känner alla” och att man ”stöter på bekanta” i hörnan, det vill säga att den finlandssvenska gemenskapen skulle vara packad till en hörna. Visserligen var det roligt att träffa sin gamla klasskompis från gymnasiet som stod och berättade om sin organisations verksamhet i montern bredvid, stöta på kursdeltagare från de utbildningar jag själv koordinerat, lärare som undervisat mig och samarbetspartners från undervisningssektorn.

Jag var ändå överraskad att Svenska hörnan inte alls var så isolerad för svenskspråkiga som jag tänkte. ”Språkduschen” som bl.a. Folktinget, Sydkustens landskapsförbund och Kulturfonden ansvarade för lockade även finskspråkiga till hörnan. I tillägg till godisskålen var flera också intresserade att höra om vår verksamhet. Så hörnan blev mer eller mindre tvåspråkig, som åtminstone jag ser som positiv utveckling. Kanske vi nästa år också får utveckla en språkdusch för vår egen monter.

För att sammanfatta Educa-mässan ser jag den som ett bra forum för samtal mellan universiteten, utbildningsaktörerna och lärare. En av Helsingfors universitets främsta uppgifter är samhällelig växelverkan och egentligen tänker jag att mässor som Educa är en bra arena för denna grunduppgift. Det är ett bra forum att träffa alumner, höra om de utmaningar som existerar i det praktiska arbetet och vice versa berätta om forskningsresultat som stöder arbetet.Då detta sker på ett mera informellt sätt, finns det också en chans för att innehållet blir levande i vardagen.

Tiden visar om den chans vi tog var värd all möda och besvär. Efter två intensiva dagar, får vi packa upp vårt material, lägga till nya prenumeranter på vår e-postlista och fortsätta vardagen och det nya året. Vi ses igen om ett år!

Kaija Junttila arbetar som planerare och utbildare på Palmenia.

 

Keltaista puuroa Pekingissä

Beijing 251114Peking kietoutuu savusumuun. Kuva: Kirsi Kettula

Pekingin ilman laatu on puhuttanut sekä Kiinassa että sen ulkopuolella. Kun Helsingin yliopiston Science in Dialogue -delegaatio laskeutui Pekingiin aikaisin maanantaiaamuna, vastassa oli kuitenkin miellyttävä yllätys: aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta.

Ensimmäinen ajatus olikin, että aurinkolasit jäivät kotiin. Ne eivät olleet päällimmäisenä mielessä, kun pakkasin matkalaukkuja Suomen marraskuisessa harmaudessa.

Pekingin kuulaasta syyssäästä nauttiessamme matkaseurueen ilmakehätieteilijät antoivat kuitenkin ennakkovaroituksen lähestyvästä saastepilvestä. Parin päivän sisällä Peking olisi peittymässä savusumuun.

Saapuva saastepilvi? Maallikkona kuvittelin, että kaupungin ilmansaasteet ovat paikallisia ilmiöitä, ja että ne riippuvat kaupungin sisäisen liikenteen ja teollisuuden päästöistä. Kysyin asiaa täällä Pekingissä ilmakehätieteiden jatko-opiskelija Laura Riuttaselta.

Paikallisten saasteiden lisäksi Itä-Aasian yllä velloo ”brown cloud”, jota Laura kutsuu keltaiseksi puuroksi. Kyseessä on valtava saastepilvi, joka on syntynyt saastepäästöjen yhteisvaikutuksena. Se kulkeutuu ilmavirtojen mukana paikasta toiseen. Pilven liikkeitä seurataan satelliittikuvien avulla. Tätä puuroa me nyt odotamme Pekingiin.

Tiistaiaamu valkeni jo hieman usvaisempana, ja puoleen päivään mennessä savusumu muistuttaa näkyvyydeltään kotoisia marraskuun sumuja, vaikka auringon pitäisi paistaa säätiedotusten mukaan pilvettömältä taivaalta. Hotellihuoneessakin leijailee lievä savun haju, vaikka ikkunat ovat tiiviisti kiinni.

Helsingin yliopiston ilmakehätieteilijät ovat maailman huippua. He ovat valmistelleet Kiinan olosuhteisiin Air quality in a changing world -ilmanlaatukoulutusta, joka lähestyy suurkaupunkien ilmanlaatua suomalaisten asiantuntijoiden osaamisen kautta.

Koulutuksen ensiesittely on huomenna Science in Dialogue -tapahtumassa. Täällä Pekingin tihenevässä savusumussa ymmärrän syvemmin työn merkityksen.

Helsingin yliopistosta osallistuu kolmisenkymmentä asiantuntijaa Pekingin yliopiston kanssa keskiviikkona 26.11. järjestettävään Science in Dialogue -tapahtumaan. Painopistealat ovat ilmanlaatu, opetus ja oikeustieteet. Kirsi Kettula on mukana koulutusviennin asiantuntijana.

Kirsi Kettula Twitterissä @kettulak