Onnistumista ja ponnistusta biisipajoissa

ryhmakuvaEu-hankkeella on tehty hyvää. Hyviä tuloksia tuoneet pajat saivat aikaan kouriintuntuvaa kekseliäisyyttä, yritteliäisyyttä ja rohkeutta. Listaa voisi jatkaa myös toteen käyneillä toteamuksilla: voimaantuminen ja vastuunotto. Nyt puhutaan juuri sellaisista teeseistä, joita tukea tarvitsevat nykynuoret kaipaavat.

Lahdessa elokuun puolivälissä toteutetut musiikkipajat olivat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Palmenian yhteistyön tuotosta ja sitä yhteiskunnallista vuorovaikutusta konkreettisimmillaan. Sävellystyöpajat tukemaan nuorten työllistymistä ja yhteistyötaitojen kehittymistä -hankkeen musiikkikasvatukselliset tavoitteet lähtivät tutkimuksellisista lähtökohdista, joita myös noudatettiin hankkeen arviointia tehtäessä. Hanke kokosi Tiirismaan yläkoululle nuorisoryhmän kaksipäiväiselle sävellysleirille, jonka tuloksista puhuvat mielellään sekä suunnittelijat, toteuttajat että osallistujat.

Työpajoissa luotiin musiikkia pienryhmissä kansainvälislaajuisesti arvostettua ja tutkittua co-writing -menetelmää käyttäen. Yhdessä tekeminen sai uudet ulottuvuudet ja musiikin luomiselle annettiin luovat puitteet. Pajoissa jokaisen nuoren omia vahvuuksia nostatetaan ja omien onnistumisten kautta saadaan ihmeitä aikaan.

Yhdessä ideoimalla opitaan ongelmanratkaisukykyä, neuvottelutaitoa, aikataulutusta, erilaisuuden hyväksymistä ja keskittymistä. Siinäpä liuta asioita, joita hyvältä työntekijältäkin odotetaan. Omakohtaisten onnistumisten lisäksi musiikkipajojen syvempi merkitys ulottuikin yhteistyötaitojen ja itseensä uskomistarmon ammentamiseen. Nuoria haluttiin tukea elämänpoluilla askeltamisessa sekä työelämään pyrkimisessä ja siellä pysymisessä – ja tämän lisäksi yhdessä sävelletyt kappaleet olivat erinomaisia, hittikamaa!

Co-writingia ohjasivat alansa todelliset osaajat: musiikintekijä, tuottaja Jukka Immonen ja musiikkipedagogi Aleksi Ojala. Lisäponnistusta saatiin tähtivieras Mariskalta sekä työelämävalmentaja Virpi Mandelinilta. Lisäksi pienryhmävedoissa oli mukana keväällä hankkeen puitteissa koulutettuja co-writereitä.

Hankkeen järjestämässä, toukokuisessa workshopissa sävellysmenetelmää harjoitteli joukko opettajia, musiikkimaakareita ja nuorisotyöntekijöitä tarkoituksenaan jalkauttaa menetelmä työarkeensa. Sävellyspajan antia pistetäänkin jakoon jatkossa koulukiusaamista kokeneiden vertaistuen piirissä, nuorisotyön bändipajoissa, osana koulujen ja musiikkiopiston perusopetusta sekä iltapäiväkerho- ja erityisryhmien toimintaa.

Hyvä lähtee leviämään ja konsepti on kohdillaan!

 

Kirjoittaja, hankehanslankari Anne Laakso työskentelee suunnittelijana Palmeniassa