Kohti vaihtoehtoista rahanjakomallia: Vastaus Ilkka Niiniluodolle

Julkaisuluokittelun politiikkaa koskevan keskustelun toisessa osassa laajennan pohdintaa koskemaan varsinaista ydinkysymystä: mikä olisi järkevin tapa jakaa rahaa tutkimukseen ja korkeakoulutukseen? Ehdotan, että kunkin yliopiston rahoituksesta 90% määräytyisi suoraan edellisen vuoden rahoituksen perusteella ja loppuosan määräämiseen sovellettaisiin deliberatiivisen eli harkitsevan demokratian periaatteita. Näin päästäisiin eroon sekä vääränlaisesta suunnitelmataloudesta että suuresta määrästä byrokratiaa. Samalla takaisimme yliopistojen maksimaalisen omaehtoisuuden ja autonomian.