Vetoomus yliopistolaisille: äänestäkää vapaasti!

Helsingin yliopisto tarvitsee avoimet ja demokraattiset vaalit syksyllä 2013. Avoimiin vaaleihin kuuluu, että emme tee summittaisia ryhmäpäätöksiä vedoten esimerkiksi tiedekuntalojaliteettiin vaan luotamme yliopistolaisten järkiperäisiin ja omaehtoisiin arvioihin henkilövalinnoissa ja ylipäänsä kaikissa arvovalinnoissa.

Hallitus on yliopistomme korkein elin. Hallitus joutuu päättämään koko yliopistoa ja sen tulevaisuutta koskevista asioista. Monet kysymykset ovat periaatteellisia ja kauaskantoisia.Siksi toivon hallitusehdokkailta aidosti tiedekuntien rajoja ylittävää ja keskustelevaa asennoitumista. Lyhytnäköinen yhden intressiryhmän erityisetujen puolustaminen ja laumassa äänestäminen ei voi olla Helsingin yliopiston edun mukaista.

Tämä on erityisen tärkeää nykytilanteessa, jossa yliopiston rahoituksellinen tilanne on epävarma, jossa monet laitokset ja yksiköt joutuvat turvautumaan väliaikaisratkaisuihin selviytyäkseen normaalitoiminnoistaan, ja jossa yliopiston autonomia on liian usein alisteista ulkoisten rahoittajien toiveille.

Tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää myös kehittää vaalijärjestelmäämme sellaiseksi, että se tukee avointa ja julkista yliopistopoliittista järkeilyä ja keskustelua lyhytnäköisten ryhmäkuntaisten etujen varjelemisen sijasta. Vaaliliitot on tehtävä uudelleen mahdollisiksi ja jokaiselle äänestäjälle on suotava tilaisuus äänestää esimerkiksi kolmea parhaaksi katsomaansa ehdokasta tai vaaliliittoa, suosituimmuusjärjestyksessä.

Heikki Patomäki

Maailmanpolitiikan professori, ehdolla Helsingin yliopiston hallitukseen syksyn 2013 vaaleissa