Kurssikerta 6.

Kuudennella kurssikerralla geokoodattiin, joka hurjasta nimestään huolimatta osoittautui varsin helpoksi hommaksi. Ei edes aikainen herätys tai harmaa, tihkusateinen sää lannistanut innokkaan ryhmämme sähköpömpelien metsästystä! Harjoituksessa pääsimme siis itse harhailemaan ympäri Kumpulaa GPS-paikantimien kanssa ja syöttämään keräämämme tiedot mapinfoon. Ja hyvin onnistui, jopa omasta mielestä. Geokoodaamisen jälkeen pääsimme taas siihen itseensä eli karttojen tekemiseen blogia varten. Tarkoituksenamme oli luoda oppimateriaaliksikin sopivia karttaesityksiä maanjäristyksistä, vulkanismista sekä meteoriiteista. Toimme siis internetistä ladattua aiheisiin liittyvää pisteaineistoa mapinfoon ja toivoimme parasta.

järinääEnsiksi tutkin yli 8 magnitudin maanjäristyksiä syntymävuoteni 1994 jälkeen. Aikaansaadusta kartasta huomataan heti suurten järistysten sijoittuminen Tyynenmeren ympärille, niin sanottuun tulirenkaaseen, joka reunustaa 103 miljoonan neliökilometrin kokoista Tyynenmeren laattaa.

järinää2Seuraavaksi tutkin yli 8 magnitudin maanjäristyksiä hieman pidemmältä aikaväliltä. Valitsin järistykset vuoden 1964 jälkeen Alaskan suuren maanjäristyksen takia. Merkittäviä muutoksia ei kolmessakymmenessä vuodessa ole juuri tapahtunut, järistyksiä on tapahtunut vain 8 ja niistäkin suurin osa Tyynenmeren tulirenkaalla. Portugalissa vuonna 1969 tapahtunut suuri järistys on sijaintinsa vuoksi muihin havaintoihin verrattuna poikkeuksellinen, vaikka hyposentrumi sijaitsee Euroopan ja Afrikan laattojen törmäysvyöhykkeellä. Tässä vaiheessa huomasin karttaa tulkitessani, että Alaskan järistystä kuvaava piste oli kadonnut kartalta kyberavaruuteen. Kaikki olikin sujunut epäilyttävän hyvin.

pulputustaLopuksi tutkin vuoden 1964 jälkeen purkautuneiden tulivuorten ja kahdessa edellisessä kartassa tarkastelemieni maanjäristysten sijoittumista suhteessa toisiinsa. Vertailukappaleen puute saa kartan näyttämään hieman irralliselta. Kuitenkin ihan hyvin havainnollistaa sekä aktiivisten tulivuorten, että maanjäristysten sijoittumista laattojen reunoille, sekä muutamiin hot spotteihin.

Tässä vaiheessa ohjeessa kehotettiin ihailemaan aikaansaannostasi tai miettimään mikä meni vikaan. Kartoissa ilmenee hyvin voimakkaiden järistysten ja vulkanismin sijoittuminen samoille alueille, mutta laajemman tietomäärän saamiseksi olisin voinut tutkia ilmiöiden esiintymistä pidemmällä aikavälillä. Opetuksessa karttojen avulla voitaisiin havainnollistaa juuri Tyynenmeren laatan ympäristön tulivuori- ja maanjäristystoimintaa, jotka ovat suuressa roolissa erityisesti lukion maantieteessä. Lähempään tarkasteluun voitaisiin ottaa esimerkiksi Japani ajankohtaisuutensa ja ilmiöiden voimakkaan esiintymisen takia.

Tohoku2-bloc_diagramme_japan_earthquakes_940_545_c1_c_tKaikissa tekemissäni kartoissa Japanin alue oli hyvin korostunut ja syy piileekin sen sijainnissa subduktiovyöhykkeellä, useamman laatan törmäyskohdassa. 2000-luvun pahin järistys tapahtui juuri Japanin länsirannikolla Tohokussa vuonna 2011 ja suuria järistyksiä on ollut lukuisia kertoja maan historiassa. Maa on kuitenkin onnistunut aina ponnistamaan takaisin jaloilleen. Japanin järistyksistä opetettaessa voidaan siis yhdistää tehokkaasti sekä luonnon- että ihmismaantiedettä. Niin kuin Outi blogissaan (Outin Pak-blogi) toteaa, harmi että nämä asiat ovat laitoksellamme painottuneet enempi geologian puolelle. Ainakin tämä kurssikerta sai minut harkitsemaan loikkausta sinne puolelle, olisi mielenkiintoista tutkia aihetta lisää.

Kahden edeltävän kurssikerran ahdistuksen jälkeen tuntui karttojen kanssa onnistuminen erityisen hyvältä, vaikka tässä onkin menty kokoajan sieltä missä aita on matalin. Ja kurssin alkupuolella vallinneista tunnelmista huolimatta alkaa pikkuhiljaa tuntua mahdolliselta, että mustakin vielä joskus tulee paikkatieto-osaaja.

Lähteet:

ANSS Catalog Search, Northern California Earthquake Center, University of California <http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html>

Global Volcano Locations Database <http://catalog.data.gov/dataset/global-volcano-locations-database>

The Great Alaska Earthquake and Tsunami of March 27, 1964, U.S. Geological Survey <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/events/alaska1964/> Luettu 11.3

1978 M6.7 Honshu Earthquake, Earthscope <http://www.earthscope.org/science/geo-events/1978-m6.7-honshu-earthquake> Luettu 11.3

Outin Pak-blogi, Outi Seppälä 2015 <https://blogs.helsinki.fi/outisepp/> Luettu 11.3

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *