Pro Psykologia palkinto Depsy-tutkimusryhmälle

Depsytutkimusryhmän toiminta kuvaa Psykologiliiton yhteiskunnallista missiota.

Psykologiliitto myönsi keväällä 2018 ensimmäistä kertaa Pro Psykologia palkinnon. Tämä historian ensimmäinen palkinto myönnettiin Helsingin yliopiston kehityspsykologian Depsy-tutkimusryhmälle (Developmental Psychology Research Group). Psykologiliitto kuvaa tiedotteessaan Depsy-tutkimusryhmän tutkimuksia ja toimintaa mm. sanomalla, että “tutkimusryhmän toiminta kuvaa Psykologiliiton yhteiskunnallista missiota, jossa psyykkiset tekijät ja psyykkisten tekijöiden kehittyminen nostetaan päätöksenteossa yhtä tärkeiksi kuin fyysiset, taloudelliset ja poliittiset vaikuttimet” (Psykologi-lehti 4/2018).

Palkinto myönnetään tunnus-tuksena erittäin merkittävästä psykologian alan työstä, joka on nostanut esiin psykologian yhteiskunnallista merkittävyyttä. Palkinto on Depsy-ryhmälle suuri kunnia, joka vahvistaa kehityspsykologisen tutkimuksen tärkeyttä ja on valtavan suuri kiitos vuosikymmenten aikana tehdystä työstä. 

Linkki Psykologiliiton uutiseen Depsyn saamasta Pro Psykologia -palkinnosta: http://www.psyli.fi/ajankohtaista/pro_psykologia_-palkinto_depsy-tutkimusryhmalle.2819.news 

Author: Deleted User

Special user account.