Ole osa ainutlaatuista Predo-tutkimusta!

Vielä ehdit mukaan lasten ja odottavien äitien hyvinvointia edistävään tutkimukseen. 

Tavoittelemme nyt käynnissä olevassa seurannassa yli 2000 Predo-perhettä mukaan tutkimukseen. Predo-tutkimuksen tulokset tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla raskausaikaisiin hoitokäytäntöihin ja nostavat äidin fyysisen hyvinvoinnin ohella äidin psyykkisen hyvinvoinnin seurannan raskausaikana keskiöön. 

YLEn Tiedeykkönen on haastatellut akatemiaprofessori Katri Räikköstä raskausajan hyvinvoinnin tärkeydestä. Linkin kautta voit kuunnella lisää: https://areena.yle.fi/1-4311475 

Mukavaa koulun alkua ja suuri kiitos kaikille osallistujille!

Ystävällisin terveisin,

Predo-tiimi

Predo auttaa edistämään odottavien äitien ja lasten hyvinvointia

Hyvät Predo-perheet, 

Osallistumalla Predo-tutkimukseen olette osa tiedettä, joka edistää lasten ja odottavien äitien hyvinvointia.

Predo-tutkimuksen uusi seurantavaihe on parhaillaan käynnissä. Tutkimusassistenttimme ovat olleet yhteydessä moniin tutkimukseen osallistuneisiin äiteihin. Monet äidit ovat tässä yhteydessä pohtineet, mitä Predo-tutkimuksessa tutkitaan ja mihin tutkimuksella pyritään vaikuttamaan.  

Predo on valtava tutkimushanke ja sisältää monia osa-alueita, joten avaamme tässä blogissa hieman Predo-tutkimuksen psykologista osaa. Toivomme myös, että se innostaa Predo-perheitä jatkamaan osallistumistaan Predo-tutkimukseen. Osallistumalla nostatte odottavien äitien ja heidän lastensa hyvinvointia lisäävän tutkimuksen painoarvoa, vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkitystä. 

Predo-äitien lapset ovat nyt jo noin 7-11-vuoden iässä! Tähän mennessä jo lähes 2000 perhettä on lähtenyt mukaan uuteen seurantaan ja odotamme innolla, että kesälomien aikana yhä useammalla Predo-äidillä olisi aikaa täyttää loppukeväästä äideille lähetetty äidin ja lapsen hyvinvointia kartoittava kysely. 

Predo kartoittaa äitien raskausajan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, sekä tutkii lasten kehittymistä.

Predo on äitien raskausajan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia selvittävä tutkimus, jonka päätavoitteena on kehittää menetelmiä raskausmyrkytyksen ja sikiön kasvunhidastuman ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi. Keskeisimpänä tavoitteena on tutkia, miten perinnölliset tekijät ja äidin raskausajan fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi voivat vaikuttaa raskauden kulkuun ja syntyneen lapsen kehitykseen. Predo on osa Helsingin yliopiston kehityspsykologian Depsy-tutkimusryhmän tutkimusta (Developmental Psychology Research Group) ja sitä toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomen Akatemia rahoittaa nyt käynnissä olevaa seurantaa.

Perheiden osallistumisinnokkuus tekee Predosta maailmalaajuisesti ainutlaatuisen.

Predo on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hanke ison otoksensa, pitkän seurantansa ja Predo-perheiden osallistumisinnokkuuden vuoksi. Predo-tutkimukseen on alun perin osallistunut lähes 4800 vuonna 2005–2009 synnyttänyttä äitiä, heidän puolisonsa ja heidän syntyneet lapsensa. Tutkimus on toteutettu kymmenessä eri synnytyssairaalassa.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa osa äideistä kävi tutkimuskäynneillä, joilla kartoitettiin äidin fyysistä hyvinvointia. Myös osa Predo-äitien puolisoista on osallistunut tutkimuskäynnille äitien odotusvaiheessa. Osa äideistä piti raskautensa ajan ns. raskauspäiväkirjaa, johon he kirjasivat omaan mielialaansa ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyviä tekijöitä. Lapsen syntymän jälkeen osa Predo-perheistä on osallistunut useisiin Predo-tutkimuksen seurantavaiheisiin lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana. 

Osallistumalla käynnissä olevaan Predo-seurantaan saat unipalautteen.

Nyt käynnissä olevassa seurantavaiheessa tutkitaan erityisesti sikiöaikaisten tekijöiden merkitystä lapsen kehitykseen, mm unen määrään ja laatuun, neurokognitiiviseen kehitykseen, tarkkaavaisuuteen, temperamenttiin ja yleiseen psyykkiseen hyvinvointiin. Äidin omasta unen laadusta ja lapsen unen määrästä ja laadusta annetaan äideille kirjallinen palaute pohjautuen nyt käynnissä olevan seurannan tuloksiin.  

Päättäjät hoi! Satsaaminen elämän varhaisvaiheisiin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Yksi Predo-tutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista on kiinnittää yhteiskunnan ja päättäjien huomio odottavien äitien tukemiseen. Haluamme osoittaa, että äidin fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös psyykkistä hyvinvointia tulisi tukea raskausaikana ja sen jälkeen.

Elämän valttikortteja ei kuitenkaan jaeta pelkästään kohdussa, vaan mm. tukemalla riskiryhmiä, lasten hyvinvointia ja pärjäämistä voidaan edistää. Predo-tutkimus onkin auttanut tunnistamaan äiti- ja lapsi-ryhmiä, jotka hyötyisivät ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Mitä varhaisemmin äideille ja lapsille voidaan kohdentaa tukitoimia, sitä paremmin voimme tukea äitien hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä lasten kehitystä. Satsaaminen elämän varhaisvaiheisiin maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Synnytyksen jälkeinen masennus alkaa merkittävällä osalla odottavista äideistä jo alkuraskaudessa.

Yksi Predo-tutkimuksen merkittävistä löydöksistä liittyy äitien masennukseen. Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen tiedetään olevan melko yleistä. Siksi neuvoloissa pyritään tunnistamaan äitien synnytyksen jälkeinen masennus, jotta masennuksen oireita voitaisiin lievittää erilaisin tukitoimin. Predo-tutkimuksen äideistä lähes joka viides kertoi kokeneensa masennuksen oireita synnytyksen jälkeen. Uutta tietoa oli kuitenkin, että lähes joka toinen niistä äideistä, jotka kokivat synnytyksen jälkeistä masennusta, olivat raportoineet masennuksen oireita jo alkuraskaudessa.

Predo-tutkimus on siis osoittanut, että masennuksen tunnistaminen vasta synnytyksen jälkeen ajoittuu liian myöhäiseen vaiheeseen hyvin merkittävällä osalla odottavista äideistä. Kartoittamalla äitien psyykkistä hyvinvointia jo alkuraskaudessa, olisi mahdollista ennaltaehkäistä synnytyksen jälkeistä masennusta, sekä tukea äidin ja kehittyvän lapsen senhetkistä ja vuosikymmenien päähän ulottuvaa hyvinvointia nykyistä paremmin.

Iso kiitos!

Rentouttavaa kesää kaikille Predo-perheille ja iso kiitos tutkimuksen tärkeimmille ihmisille, eli tutkimukseen osallistuville äideille, puolisoille ja lapsille! 

 

Kesäisin terveisin,

Katri Räikkönen
Erica Michelsson
Ville Rantalainen
ja koko Predo-tiimi

 

Jos loppukeväästä äideille lähetetty lomake on päässyt hukkumaan tai isäkin haluaa osallistua – lähetä meille sähköpostia osoitteeseen predo-tutkimus@helsinki.fi. Vastaamme sähköpostiisi viikon kuluessa ja lähetämme uuden lomakkeen.

Pro Psykologia palkinto Depsy-tutkimusryhmälle

Depsytutkimusryhmän toiminta kuvaa Psykologiliiton yhteiskunnallista missiota.

Psykologiliitto myönsi keväällä 2018 ensimmäistä kertaa Pro Psykologia palkinnon. Tämä historian ensimmäinen palkinto myönnettiin Helsingin yliopiston kehityspsykologian Depsy-tutkimusryhmälle (Developmental Psychology Research Group). Psykologiliitto kuvaa tiedotteessaan Depsy-tutkimusryhmän tutkimuksia ja toimintaa mm. sanomalla, että “tutkimusryhmän toiminta kuvaa Psykologiliiton yhteiskunnallista missiota, jossa psyykkiset tekijät ja psyykkisten tekijöiden kehittyminen nostetaan päätöksenteossa yhtä tärkeiksi kuin fyysiset, taloudelliset ja poliittiset vaikuttimet” (Psykologi-lehti 4/2018).

Palkinto myönnetään tunnus-tuksena erittäin merkittävästä psykologian alan työstä, joka on nostanut esiin psykologian yhteiskunnallista merkittävyyttä. Palkinto on Depsy-ryhmälle suuri kunnia, joka vahvistaa kehityspsykologisen tutkimuksen tärkeyttä ja on valtavan suuri kiitos vuosikymmenten aikana tehdystä työstä. 

Linkki Psykologiliiton uutiseen Depsyn saamasta Pro Psykologia -palkinnosta: http://www.psyli.fi/ajankohtaista/pro_psykologia_-palkinto_depsy-tutkimusryhmalle.2819.news 

Kesän kuulumisia

Aurinkoiset kelit hellivät myös yliopistolla ja tutkimusassistentit ahertavat Predo-tutkimuksen parissa 🙂

Tutkimusassistenttimme soittelevat tällä hetkellä aiemmin lähetettyjen 7-11-vuotisseurannan kyselyiden perään. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman moni osallistumaan tutkimukseen, joten soittelemme äideille muistutellaksemme kyselyn olemassaolosta, ja siitä kuinka hienoja tutkimuksia vastausten perusteella voidaan saada aikaiseksi.

Kuvassa hilpeinä tutkimusassistentit Olli, Tessa, Lari, Toni ja Erica.

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Erica Michelsson ja muut Predo-assarit

Uusi seurantavaihe käynnissä nyt!

Predo-tutkimus jatkuu 7–11-vuotisseurannalla. Uudet kyselylomakkeet on nyt lähetetty ja tutkimusryhmässä odotetaan jo innolla niiden palautumista!

Predo-tutkimusryhmällä oli useampi postitustalkoo, että kaikki yli 3000 kirjettä saatiin matkaan 🙂

Tutkimuksen laadun takia olisi todella tärkeää saada mahdollisimman korkea vastausprosentti. Muuten on vaarana tapahtua ns. systemaattista harhaa, eli esim. kiireisimmät vanhemmat jättävät muita useammin vastaamatta. Tällöin tutkimustuloksista ei voi tehdä luotettavia päätelmiä ja myös muiden seurantojen tekeminen vaikeutuu. Suomalaiset tutkimukset ovatkin maailmalla todella arvostettuja, sillä pitkittäistutkimuksia voidaan tehdä poikkeuksellisen hyvin toimivan väestörekisterin ansiosta, ja suomalaiset ovat yleensä ahkeria osallistumaan seurantatutkimuksiin.

Kyselyssä on kysytty monenlaisia asioita liittyen mm. kehitykseen, temperamenttiin ja uneen. Vastausten pohjalta saadaan varmasti tehtyä useita hienoja pro graduja, väitöskirjoja ja muita ainutlaatuisia tutkimuksia!

Ihanaa kesän alkua kaikille ja iso kiitos tutkimuksiin osallistuneille!

/ Erica Michelsson

 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017!

Lämmin kiitos kaikille vuonna 2016 Predo-tutkimukseen osallistuneille perheille!

Joulun ja uudenvuoden aikaan 23.12.2016–1.1.2017 voit tutkimukseen liittyvissä kiireellisissä kysymyksissä soittaa tai lähettää tekstiviestin numeroon 029 4129 434 / Niina Vähäaho.

Koko Predo-tutkimuksen porukka toivottaa teille oikein hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta!

new-years-eve-1909061_1280