Tutkijaverkosto

Suomen kansallisten identiteettien protestanttiset juuret / Protestant Roots of Finnish National Identities (ProFini)

Vuosi 2017 on tärkeä yhteiskunnallinen merkkivuosi Suomessa, sillä tällöin tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen itsenäistymisestä sekä 500 vuotta reformaation alkamisesta Saksan Wittenbergissä. ProFini 2017 on tutkijaverkosto, jonka tarkoitus on kunnioittaa näitä merkkivuosia akateemisella tavalla, eli yhdistämällä niiden teemat tutkimuksessa ja herättämällä aihepiiristä akateemista ja yhteiskunnallista keskustelua. Verkoston keskeisenä tutkimuskysymyksenä on reformaation, erityisesti luterilaisuuden, mahdolliset vaikutukset kansalliseen identiteettiin sekä yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumiseen Suomessa.

Tutkijaverkosto järjestää vuosien 2016 ja 2017 aikana niin tutkijayhteisölle kuin laajemmalle yleisöllekin suunnattuja tapahtumia ja luentoja sekä julkaisee aihepiriistä uutta tutkimusta. Hankkeella haluamme synnyttää tieteellis-yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten Suomesta tuli Suomi ja mitä merkitystä luterilaisuudella on voinut ollut tässä kehityksessä.

Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 45 tutkijaa kahdeksasta eri yliopistosta. Kotimaisista yliopistoista on mukana tutkijoita Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistoista sekä taideyliopistosta. Toimintaa koordinoi Kaius Sinnemäki (Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto) yhdessä verkoston muun ydinryhmän kanssa, johon kuuluvat Robert H. Nelson (University of Maryland), Anneli Portman (Helsingin yliopisto) ja Jouni Tilli (Jyväskylän yliopisto).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *