ProFini2017-tutkijaverkoston luentosarja Kaappiluterilainen kansa

ProFini2017-tutkijaverkosto järjestää 14.11.-21.11.2017 luentosarjan Helsingin yliopiston uudessa tiedekulmassa. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Lisätietoa alla sekä Helsingin yliopiston kalenterissa.

Onko Suomi umpiluterilainen, kuten väitetään? Miksi keskustelu siitä on pinnalla ylipäätään juuri nyt, tai vasta nyt? Miten luterilainen kulttuuri on edistänyt tai estänyt nyky-yhteiskunnan kehitystä? ProFini2017-tutkijaverkoston järjestämässä luentosarjassa humanistit, yhteiskuntatietelijät ja teologit keskustelevat suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kietoutumisesta luterilaiseen kulttuuriin: naisia, vallankumouksia, väkivaltaa, kielipolitiikkaa ja kaikkeen kietoutuvia arvoja.

OHJELMA:

14.11.2017 klo 17.00-18.30 Esivalta. Suomalaisen yhteiskuntakäsityksen juurilla. Puhumassa eksegetiikan dosentti Niko Huttunen.

15.11.2017 klo 17.00-18.30 Vihapuhetta pyhällä kielellä. Keskustelemassa suomalais-ugrilaisten kielten professori Janne Saarikivi, kielentutkija Kaius Sinnemäki sekä viestinnän professori Johanna Sumiala.

20.11.2017 klo 17.00-18.30 Reformaation sankari ja neidot hädässä: Luther ja naiset. Puhumassa kirkkohistoroitsija Sini Mikkola.

21.11.2017 klo 17.00-18.30 Kaappiluterilainen kansa: Missä Suomi piileksii? Keskustelemassa eksegetiikan dosentti Niko Huttunen, arvotutkija Anneli Portman, kielentutkija Kaius Sinnemäki sekä poliittisen retoriikan tutkija Jouni Tilli.