ProFini2017-tutkijaverkoston luentosarja Kaappiluterilainen kansa

ProFini2017-tutkijaverkosto järjestää 14.11.-21.11.2017 luentosarjan Helsingin yliopiston uudessa tiedekulmassa. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Lisätietoa alla sekä Helsingin yliopiston kalenterissa.

Onko Suomi umpiluterilainen, kuten väitetään? Miksi keskustelu siitä on pinnalla ylipäätään juuri nyt, tai vasta nyt? Miten luterilainen kulttuuri on edistänyt tai estänyt nyky-yhteiskunnan kehitystä? ProFini2017-tutkijaverkoston järjestämässä luentosarjassa humanistit, yhteiskuntatietelijät ja teologit keskustelevat suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen kietoutumisesta luterilaiseen kulttuuriin: naisia, vallankumouksia, väkivaltaa, kielipolitiikkaa ja kaikkeen kietoutuvia arvoja.

OHJELMA:

14.11.2017 klo 17.00-18.30 Esivalta. Suomalaisen yhteiskuntakäsityksen juurilla. Puhumassa eksegetiikan dosentti Niko Huttunen.

15.11.2017 klo 17.00-18.30 Vihapuhetta pyhällä kielellä. Keskustelemassa suomalais-ugrilaisten kielten professori Janne Saarikivi, kielentutkija Kaius Sinnemäki sekä viestinnän professori Johanna Sumiala.

20.11.2017 klo 17.00-18.30 Reformaation sankari ja neidot hädässä: Luther ja naiset. Puhumassa kirkkohistoroitsija Sini Mikkola.

21.11.2017 klo 17.00-18.30 Kaappiluterilainen kansa: Missä Suomi piileksii? Keskustelemassa eksegetiikan dosentti Niko Huttunen, arvotutkija Anneli Portman, kielentutkija Kaius Sinnemäki sekä poliittisen retoriikan tutkija Jouni Tilli.

 

Protestantism and Negotiating Identities -konferenssi 24.-26.8.2017

ProFini 2017 -tutkijaverkosto järjestää yhteistyössä Suomen kirkkohistoriallisen seuran, Suomen Psykologisen Seuran, Westermarck -seuran ja Turun yliopiston keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskuksen kanssa monitieteisen konferenssin “Protestantism and Negotiating Identities” 24.-26. elokuuta 2017. Tapahtuma järjestetään tieteiden talolla Helsingissä. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 20. helmikuuta 2017. Lisätietoa konferenssista, abstraktien lähettämisestä ja mm. pääpuhujista löytyy konferenssin verkkosivuilta.

 

 

Holy Money? Economy as Religion – symposiumi 15.-16.9.2016

ProFini 2017 -tutkijaverkosto järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kahden tutkimushankkeen, CoCare ja CoPassion, kanssa monitieteisen symposiumin “Holy Money? Economy as Religion” 15.-16. syyskuuta 2016. Tapahtuma järjestetään Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa (lisäksi keskustelutilaisuus kahvilassa Gaudeamus Kirja ja Kahvi perjantaina 16.9.).

Lisätietoa tapahtuman verkkosivuilla.

 

ProFini 2017 tutkijaverkosto

Suomen kansallisten identiteettien protestanttiset juuret / Protestant Roots of Finnish National Identities (ProFini)

Vuosi 2017 on tärkeä yhteiskunnallinen merkkivuosi Suomessa, sillä tällöin tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen itsenäistymisestä sekä 500 vuotta reformaation alkamisesta Saksan Wittenbergissä. ProFini 2017 on tutkijaverkosto, jonka tarkoitus on kunnioittaa näitä merkkivuosia akateemisella tavalla, eli yhdistämällä niiden teemat tutkimuksessa ja herättämällä aihepiiristä akateemista ja yhteiskunnallista keskustelua. Verkoston keskeisenä tutkimuskysymyksenä on reformaation, erityisesti luterilaisuuden, mahdolliset vaikutukset kansalliseen identiteettiin sekä yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumiseen Suomessa.

Tutkijaverkosto järjestää vuosien 2016 ja 2017 aikana niin tutkijayhteisölle kuin laajemmalle yleisöllekin suunnattuja tapahtumia ja luentoja sekä julkaisee aihepiriistä uutta tutkimusta. Hankkeella haluamme synnyttää tieteellis-yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten Suomesta tuli Suomi ja mitä merkitystä luterilaisuudella on voinut ollut tässä kehityksessä.