Loppusuora alkaa häämöttää

Hei maailma, täällä huutelee tällä kertaa Muutos 2017. Viime kuulumisten jälkeen on välipitchaukset pitchattu ja kehitys kehittynyt: ulkopuolisten tahojen kommenttien myötä ratkaisuehdotuksemme on yhä selkeämmässä ja tarkentuneemmassa suunnassa, samanaikaisesti innokkaan työskentelyn edelleen jatkuessa. Monipuolisen palautteen myötä ideamme on sekä saanut vahvistusta että tarkentunut siinä suhteessa, mikä olisi se uusi ja todellinen hyöty mitä ratkaisumme voisi tuottaa.

Olemme käyneet tapaamassa haasteen antajatahon, valtiovarainministeriön, lisäksi muita kyseisen hankkeen yhteistyötahoja samoin kuin mentorointimielessä täysin hankkeen ulkopuolisia asiantuntijoita. Hiukan yllätyksiäkin on näihin vaiheisiin sisältynyt, ja hyvä niin: ratkaisuehdotuksestamme on karsiutunut pois päällekkäisyyksiä jo tehtyjen päätösten osalta, ja olemme voineet paremmin keskittyä olennaiseen eli niihin avoimiin kysymyksiin, mihin voimme hankkeen puitteissa vielä todella vaikuttaa.

Muutama päivä sitten kävimme tapaamassa viestintätoimiston asiantuntijaa, jonka iloksemme olimme saaneet mentoroimaan ryhmäämme ratkaisuehdotuksen osalta. Tulkitsimme haasteemme jo alussa melkoisen viestintäpainotteiseksi, joten tämän alueen asiantuntijan palautteen saaminen tuli erittäin tarpeelliseksi, ehkäpä vielä enemmän kuin olimme arvanneetkaan!

Kysymykset, joiden parissa työskentelemme ovat osittain hyvin universaaleja yhteiskunta- ja markkinointiviestintään sekä osallistamiseen liittyviä kysymyksiä, että osittain melko spesifejä uudenlaisiin sähköisiin ratkaisuihin liittyviä sellasia. Mentorimme nappasi ydinajatuksemme salamannopeasti ja osasi antaa arvokasta palautetta yleisemmän tason linjojen lisäksi myös hyvin täsmällisten esimerkkien kautta – ennen kaikkea aikaisempaan kokemukseen perustuen.

 

 

 

 

 

Tämän tapaamisenkin myötä meillä on yhä varmempi pohja aloittaa loppusuora projektissa: ideamme ei enää liitele niinkään ajatuksen tasolla, vaan näyttää päivä päivältä yhä toteuttamiskelpoisemmalta. Vaikka yksityiskohdissa on vielä paljon työstettävää, vaikuttaa yhä selvemmin siltä, että suunta on oikea. Loppuseminaarissa tullaan kuulemaan moderni ja uudenlainen ratkaisukonsepti meitä jokaista koskettavaan valtiotasoiseen uudistukseen. Sivutuotteena tästä seuraa luonnollisesti myös parempi yhteiskunta – visiomme mukaisesti. Hurraa!