Mikä post it -lapulle päätyy, se käytännössä hyytyy – vai jotain aivan muuta?

Kurssin edetessä olemme Avara-ryhmässämme oppineet post it -lappujen olevan ihmisen parhaita ystäviä, ainakin mitä ideoiden pallotteluun tulee! Värikkäille lapuille rustatut sanat ovat hiljalleen muovautuneet konkreettisemmiksi ratkaisuehdotuksiksi. Näiden avulla voimme visiomme mukaisesti vahvistaa kansalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua ja estää demokraattisen päätöksenteon legitimiteettikriisiä pahentumasta entisestään. Tässä esittelemme ratkaisuehdotuksistamme kolme:

Interaktiivinen keskusteluseinä ja sanakirja eduskunnan kyselytunnille

Keskusteluohjelmistakin tuttu väylä katsojien kommentoida salissa käytävää keskustelua, joko Twitterin, Facebookin tai tekstiviestien välityksellä. Ruudussa myös näkyisi tiettyjen keskustelussa esiintyvien termien (esim. Sote-uudistus), selitykset. Käyty kansalaiskeskustelu kysymyksineen saatettaisiin istunnon jälkeen järjestettävässä “pressitilaisuudessa” edustajien kommentoitavaksi. Sovellutuksen ideana on osallistamisen ja kansantajuisen keskustelun kautta lisätä kansalaisten kiinnostusta ja ymmärrystä ajankohtaisia poliittisia teemoja kohtaan samalla kun päättäjät voisivat reagoida välittömästi kansalaisten mielipiteisiin.

Televisioitava saunakiertue:

Auton perässä vedettävä lainasauna lähtee Arkadianmäeltä hakemaan kohtaamista kansalaisen ja päättäjän välillä hierarkkiset jäykkyydet pehmittävien löylyjen puitteissa. Ajankohtaisohjelma voisi hyvin pyöriä joitakin viikkoja vaalien alla kun kansanedustajat matkustavat muutenkin tapaamaan äänestäjäkuntaansa ympäri maata. Lauteille valittaisiin istumaan ihmisiä joilla on näkemyksiä jostain ajankohtaisesta kysymyksestä ja löylykauhaa käyttelevä juontaja pitäisi huolen ilmapiirin tuttavallisuudesta, kuitenkin katsoen keskustelun pysyvän enimmäkseen aiheessa.

“Virtuaalinen eduskunta”, mobiilipelisovellus

Suomalaiset ovat innokkaita pelien kehittäjiä ja käyttäjiä. Sovelluksen ideana on lähettää pelihahmot seikkailemaan eduskunnan käytäville ja kabinetteihin. Nämä äänestäisivät ajankohtaisista lakimuutoksista täysistunnoissa, osallistuisivat budjetin tasapainottamiseen ja vaihtaisivat mielipiteitä kahviossa. Käyttäjän kiinnostuksesta riippuen saatavilla olisi erilaisia raportteja ja muuta lisätietoa päätöksenteon tueksi. Puoluejäsenyytensä mukaan erottuvat pelaajat tuottaisivat pelin palkintoja ja virtuaaliyhteisön arvostusta tavoitellessaan laadullista dataa poliittisista toiveistaan.

Lokakuun puolivälin mentoritapaamisessa saamamme palautteen perusteella muokkasimme vielä ratkaisuehdotuksiamme jonka jälkeen esittelimme ne yhteistyökumppanimme Sitran avustavalle asiantuntijalle Julia Jousilahdelle ja strategiayksikön johtaja Paula Laineelle. Saimme innostunutta palautetta varsinkin keskusteluseinästä ja out of the box-tyyppisestä tv-formaatistamme. Seuraavaksi selvitämmekin, saataisiinko jompaakumpaa näistä kokeiltua tosielämässä. Oli palkitsevaa huomata, että Sitran puolelta oltiin täysillä mukana ideoidemme eteenpäin viemisessä.

Perioditauon jälkeisenä maanantaina oli jälleen aika ryhtyä tositoimiin. Olimme saaneet kotitehtäväksi luonnostella kolme ydinkäyttäjää ja pohtia miten he hyötyisivät kehittelemistämme ratkaisuehdotuksista. Aloitimme maanantaiaamun rempseästi ostos-tv-tyyppisellä näytelmällä, jonka avulla esittelimme muille kurssilaisille tuotteemme ja sen ydinkäyttäjät. Kolmesta ratkaisuehdotuksestamme valitsimme edelleen kehiteltäväksi interaktiivisen kyselytunnin, sillä koimme sen toteuttamisen olevan realistisinta. Ydinkäyttäjien luonnostelu ja pohtiminen auttoi hahmottamaan sitä, miten ratkaisutuotteemme hyödyttäisi kansalaisia käytännössä.

Lopuksi suunnittelimme ratkaisuehdotuksemme prototyyppi-testausta. Konsepti on sama kuin startup-maailmassa käytetty niin sanottu minimum viable product -testaus, jossa tuotteen tarpeellisuutta ja ydintoimintoja kokeillaan käytännössä “pienimmällä mahdollisella tavalla”. Ideana on selvittää, onko tuotteelle todellisuudessa kysyntää. Loppuviikosta kokeilemme prototyyppiä eli kyselytunnin virtuaalista kommentointia ryhmämmesekä muutaman ulkopuolisen henkilön kesken.

Seuraavaksi tapaamme itsehankkimamme mentorit, joille on tarkoitus esitellä kaikki ideamme vielä kerran ja keskustellaniiden toteutuskelpoisuudesta. Saa nähdä onko vastaanotto yhtä innostunut kuin yhteistyökumppanillamme! Tässä vaiheessa ryhmässä on ollut havaittavissa jonkinasteista kiintymystä ratkaisukonsepteihin, jolloin niiden matkasta tiputtaminenkin vaikeutuu. Samalla kurssin lähetessä loppuaan alkaa hahmottua, kuinka kehittelyyn kuluneet päivät ja viikot ovatkin olleet vasta ”alkusoittoa” mikäli ratkaisuehdotukset olisi tarkoitus käytännössä toteuttaa.