Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian opetus on osa psykiatrian peruskurssia

Nuorisopsykiatrian ryhmäopetus:

Sisällöt

 1. nuorten mielenterveys- ja päihdehäiriöiden palvelujärjestelmä
 2. hoitomenetelmät erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja välimaasto
 3. nuoruusikäisten masennus, erityispiirteet, tunnistaminen, hoito eri tasoilla, Käypä hoito –suosituksen mukainen hoito.
 4. nuorisopsykiatriset akuuttitilanteet, sairaalahoidon tarpeen arvio, eri tahojen haastattelu, M1 alaikäisillä ja ns. vakava mielenterveyden häiriö
 5. itsetuhoisuuden arviointi
 6. osastopotilaan tapaaminen

 

Oppimistavoitteet

 • Opiskelija osaa perusterveydenhuollon lääkärinä esim. terveyskeskuksessa, koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa kiinnittää huomiota nuorten mielenterveyden ongelmiin ja päihdekäyttöön.
 • Opiskelija osaa ja uskaltaa arvioida nuoren elämäntilannetta ja psyykkistä oireilua nuoren kanssa ja moniammatillisessa ryhmässä.
 • Opiskelija tunnistaa nuorten odotuksia lääkäriä kohtaan.
 • Opiskelija osaa arvioida nuoren mahdollista masennusta ja tehdä hoitosuunnitelman lievän masennuksen osalta.
 • Opiskelija osaa akuuttitilanteissa haastatella nuorelta tämän mahdollisia itsetuhoisia oireita.
 • Opiskelija osaa arvioida, milloin nuoren kohdalla on akuutti sairaalahoidon tarve ja tarvittaessa tehdä lähetteen tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Leave a Reply