Eriytyvän vaiheen puolipäiväseminaari: Psykoterapia II Keskiviikko 2.5.2018 klo 12.00

 

Rajoitettu Saatavilla 19 huhtikuu 2016, 13:00 alkaen

Puolipäiväseminaari: Näyttöön perustuva lääketiede psykiatriassa 18.4.2018 klo 12:00 – 16:00

Seminaarin ennakkotehtävä (osallistumisen edellytys) on Moodlessa. Tehtävä palautetaan Moodleen viimeistään 16.4. klo 23.55.

Ohjelma (Christian Sibelius auditorio Psykiatriakeskus)

Näyttöön perustuva lääketiede psykiatriassa

Pj ja seminaarin vetäjä professori Erkki Isometsä

12:00-12:05       Avauspuheenvuoro

12:05-12:35       Satunnaistetut kliiniset kokeet lääkehoidon tehon ja vaikuttavuuden tutkimuksessa

12:35-13:05       Kliiniset kokeet ja psykososiaalisten interventioiden vaikuttavuus

13:05-13:30       Ryhmätyö: tuottavatko RCT:t kliinikolle relevanttia tietoa (pohjana musiikkiterapia-artikkeli)?

13:30-13:50       Ryhmätöiden purku

13:50-14:15        Kahvitauko

14:15-14:45       Systemoidut katsaukset ja meta-analyysit: lopullinen totuus?

14:45-15:05       Miten tuotetaan suomalaiset Käypä hoito-suositukset?

15:05-15:40       Ryhmätyö: psykiatristen KH-suositusten arviointi käyttäjänäkökulmasta (pohjana Depression Käypä hoito)

15:40-16:00      Ryhmätöiden purku ja loppukeskustelu

LKS:n Vuoden ryhmäopettaja on Tanja Svirskis

LKS on palkinnut Vuoden opettajia 14.03.2018

Vuoden opettajat 2018
– Vuoden opintojakso Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
– Vuoden syväriohjaaja Miikka Korja
– Vuoden ryhmäopettaja Tanja Svirskis
– Vuoden opetushenkilö Kajsa Niemenlehto
– Vuoden luennoitsija Eero Mervaala
Lisäksi lääketieteellinen tiedekunta, Nuorten Lääkärien Yhdistys sekä Thorax palkitsivat opetushenkilökuntaansa.

Onnittelut vielä kaikille!

Vuorovaikutusworkshopit alkaa uudella ryhmällä keväällä 2018 :

Neuropsykologi Mari Kantasen ja psykiatrian dosentti ja erikoislääkäri, psykoanalyytikko Tarja Melartinin vetämät vuorovaikutusworkshopit alkaa uudella ryhmällä keväällä 2018 :

Vuorovaikutusworkshopit ovat suunnattu psykiatrian syventävän vaiheen erikoistuville lääkäreille, jotka haluavat syventää osaamistaan vuorovaikutuksesta ja sen arvioinnista psykiatrin työssä. Koulutus on prosessiluonteinen ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuussa kahden lukukauden ajan. Jokainen opiskelija tuo vuorollaan ryhmään tapauksen, jota käsitellään ryhmässä vuorovaikutuksen näkökulmaa painottaen. Opetukseen kuuluu lisäksi ennakkolukemisena kouluttajien valitsemaa kirjallisuutta ja ryhmätapaamisilla käsiteltävää teoriaa. Seminaarissa käydään lävitse keskeiset psykiatriset häiriöt (ahdistus-, mieliala-, persoonallisuus-, päihde- ja psykoosisairaudet) potilaan kohtaamisen näkökulmasta, sekä pohditaan itsehavainnoinnin ja psykiatrin oman persoonan merkitystä potilaan hoitamisessa. Osallistujamäärä on rajattu 6-8 osallistujaan/koulutusjakso ja ryhmään ei voi tulla kesken jakson. Kouluttajina toimivat, neuropsykologi Mari Kantanen ja psykiatrian dosentti ja erikoislääkäri, psykoanalyytikko Tarja Melartin.

Workshopin aikataulu:

ti 13.3 klo 8.30-10.30
ti 10.4 klo 8.30-10.30
ti 15.5 klo 8.30-10.30 ja
ti 5.6 klo 8.30-10.30.

Paikka hallinnon kokoushuone 10 kerr. Psykiatriakeskuksessa.

Ryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, sitovat ilmoittautumiset
irina.kruskopf@hus.fi

Psykiatriaan erikoistuvat lääkärit ovat tyytyväisiä erikoisalan koulutuspaikkoihin

“Psykiatriaan erikoistuvat lääkärit ovat tyytyväisiä erikoisalan koulutuspaikkoihin

Nuorten lääkärien yhdistys teki selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja listasi parhaiten menestyneet koulutussairaalat ja -terveyskeskukset. Psykiatriaan erikoistuvat olivat kyselyn perusteella tyytyväisiä oman erikoisalansa koulutuspaikkoihin.”

Linkki NLY tuloksiin

Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaari 17.1.2018

Vuoden 2018 ensimmäinen puolipäiväseminaari, Vuorovaikutus – puolipäiväseminaari, pidetään 17.1.2018 klo 12:00 – 16:00 Psykiatriakeskuksen Sibelius auditoriossa –tervetuloa!

Seminaariin kuuluu ennakkotehtävä joka ovat osallistumien edellytys. Tehtävä löytyy Moodlesta.

Vastaustiedosto palautetaan Moodleen 2.1. alkaen –  viimeistään 14.1. klo 23:00 mennessä.

Seminaariohjelma

12.00 – 14.00 Näyttöön perustuva, psykologisesti hoitava vuorovaikutus – mitä se on?

Harri Valkonen, PsL, erikoispsykologi, Helsingin kaupunki

14.00 – 14.15 tauko

14.15 – 15.45 Tunteet ja vastatunteet: Miten ymmärtää monimutkaisia vuorovaikutuksen ilmiöitä?

Tarja Melartin, LT, dos.

Lisätiedot: piia.frondelius@hus.fi

 

Runkotentti on 18.1.2018

Tentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita jos olet jo ennestään moodlessa psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueella, kaikki kyseisen alueen erikoistuvat on siirretty myös runkotentin käyttäjiksi. Jos taas et ole kyseisellä alueella jäsenenä, ota yhteys taru.suppula@hus.fi

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus kesäkuussa 2018.