Kliininen opettaja Tanja Svirskis valittu Opettajien akatemiaan

Opettajien akatemiaan valittujen opettajien opetus- ja ohjauskäytännöt ovat innovatiivisia, linjakkaita ja pedagogisesti mielekkäitä. He myös ottavat opiskelijat aidosti mukaan opetus-, oppimis- ja arviointitilanteiden rakentamiseen sekä opetuksen kehittämiseen. Kaikilla opettajilla on vahvaa näyttöä innovatiivisten oppimateriaalien tuottamisesta sekä uusien digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä.

Opettajat ovat toteuttaneet yhteisöllisyyttä monipuolisesti, he ovat keskeisiä opetuksen kehittäjä omilla aloillaan ja aktiivisia toimijoita laitos- ja tiedekuntatasolla sekä lähes poikkeuksetta myös yliopisto-tasolla, useimmiten myös kansainvälisesti. Heidän toiminnallaan on ollut selvää vaikutusta yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön.

Opettajien akatemiaan on valittu seuraavat uudet jäsenet:

 • yliopistonlehtori Tiina Airaksinen, kulttuurien osasto, humanistinen tiedekunta
 • yliopistonlehtori Kaija Hiltunen, suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta
 • kliininen opettaja Laura Hänninen, eläinlääketieteellinen tiedekunta
 • tutkijatohtori Jokke Häsä, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • apulaisprofessori Kalle Juuti, kasvatustieteellinen tiedekunta
 • professori Päivi Korpisaari, oikeustieteellinen tiedekunta
 • yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
 • tutkijatohtori Sampo Pihlainen, taloustieteen osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
 • yliopistonlehtori Olli Ruth, geotieteiden ja maantieteen osasto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • kliininen opettaja Tanja Svirskis, psykiatrian osasto, lääketieteellinen tiedekunta

Opettajien akatemian uudet jäsenet palkittiin 10.1.2019. Jäsenyys on tunnustus erityisen ansiokkaasta opetustoiminnasta ja -osaamisesta Helsingin yliopistossa. Valitut Opettajien akatemian jäsenet kuvassa: Kalle Juuti, Laura Hänninen, Tiina Airaksinen, Päivi Korpisaari, Tanja Svirskis, Olli-Pekka Penttinen, Olli Ruth ja Sampo Pihlainen. Kuvasta puuttuvat uudet jäsenet Jokke Häsä ja Kaija Hiltunen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

 

Seuraava runkotentti on 24.1.2019

Runkotentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita ja voit liittyä moodlealueelle itsenäisesti jos sinulla on helsinki.fi-tunnus.

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarisarjan päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus kesäkuussa 2019.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2017), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut järjestetään huhtikuusta alkaen sähköisinä Exam-tentteinä

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun. (Ensimmäisen kuulustelun ilmoittatumisaika loppuu 4.1.)

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Psykiatrian kuulustelupäivät ovat 3.5. ja 18.10.

 

Psykiatriaan erikoistuminen 1.1.2019 alkaen

Uuden valintamenettelyn muotoinen seuraava hakuaika aikuispsykiatriaan on ensi syksynä. Tiedot syksyn 2019 hausta julkaistaan kevään aikana, viimeistään kesäkuussa 2019. Hakuaika alkaa 1.9.2019. Jos harkitset aikuispsykiatriaan erikoistumista, voit jo ennen hyväksyntää aloittaa työskentelyn psykiatrian alalla. Mm. tätä työkokemusta syksyn haussa sitten pisteytetään.

Täältä tiivistelmä yleistä valintaperusteista. Jatkossa opiskelijavalinta toteutetaan aina kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Kevään haussa voi hakea nuorisopsykiatriaan, täältä lisätietoa hakuajoista ja perusteista.

Mikäli haluat vaihtaa erikoistumisalaa tai yliopistoa, tulee sinun hakea opinto-oikeus uudelleen valitsemallesi erikoisalalle valitsemassasi yliopistossa osallistumalla opiskelijavalintaan. Opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen. Hakiessa uutta opinto-oikeutta, hakijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudesta.

 

The 4th Finnish Symposium on Biological Psychiatry

We warmly welcome you to
The 4th Finnish Symposium on Biological Psychiatry

When: 17 December, 2018 9:00-17:00
Venue: University of Helsinki, Meilahti campus, Biomedicum lecture hall 2

The symposium will include:

Keynote lecture by Tomas Paus (University of Toronto)
Dr. Paus works on functional and structural organization of the human brain using a variety of approaches including studies of patients with brain lesions, patients with psychiatric disorders, functional and structural neuroimaging, and brain stimulation.
https://ims.utoronto.ca/faculty/faculty-online-community/faculty-members/paustomas/

Talks by leading Finnish investigators in biological psychiatry
Professor Jarmo Hietala (https://www.utu.fi/en/units/med/research/research_projects/Pages/jarmo-hietala.aspx)
Professor Esa Korpi (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/neuropsychopharmacology)
Professor Anu-Katriina Pesonen (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/sleep-and-mind)

Short talks by young investigators, selected based on submitted abstracts

Posters selected based on submitted abstracts

Target audience: Students, postdocs and faculty working on human genetic and imaging studies in psychiatric diseases, mechanisms of psychiatric diseases, including functional, pharmacological and genetic analyses in model organisms, and related fields.

Credits (NEUBM-301): Students will receive 1 ECTS from attendance + submitting a 1 page essay on the scientific content of the symposium, or 2 ECTS by attendance + poster/oral presentation + essay.
Please also note a separate course NEUBM-305 Biological psychiatry preparation course (5 ECTS)

Please register and/or send your abstract at https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92601/lomake.html
Deadline for registration and abstract submission is on November 21.

We hope to see you there!

Iiris Hovatta, PhD, professor of behavioral genetics
Tiina Paunio, MD, PhD, professor of psychiatry
Alexandra Lahtinen, MSc, doctoral student Mikaela Laine, MSc, doctoral student

Doctoral Programme Brain & Mind (B&M)
www.brain-mind.fi
https://courses.helsinki.fi/en/NEUBM-301/126022349
https://courses.helsinki.fi/en/neubm-305/126521536
https://courses.helsinki.fi/en/neubm-305/126521536

 

 

 

Erikoislääkärikoulutuksen uudistuminen 1.1.2019 lähtien

Huomaa että valintamenettely uudistuu:
Yli- tai alikouluttamisen välttämiseksi erikoistumismääriä ohjaillaan jatkossa tarkemmin, kun koulutukseen tulee yliopisto- ja alakohtaiset aloituspaikkamäärät. Näihin valitsemiseksi on nyt luotu uusi valintamenettely, joka tulee käyttöön vuonna 2019.

Vanha ilmoittautumismenettely päättyy 31.12.2018.

Lue lisää esim.
https://www.nly.fi/erikoistumisuudistus
tai
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/erikoislaakarikoulutuksen-uusi-valintatapa-tulee-kayttoon-ensi-kevaana/

Eriytyvän vaiheen Neurotiede-puolipäiväseminaari 5.12.2018

Kohderyhmä: Eriytyvän vaiheen erikoistuvat lääkärit. Myös runkovaiheessa olevien on mahdollista osallistua seminaariin.
Aika: 5.12.2018 klo 12:00–16:00
Paikka: HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ohjelma:
12:00 – 13:00 Tilaisuuden avaus. Neurobiologian ja toiminnallisen anatomian perustaa, Tuukka Raij
13:00 – 14:00 Plastisiteetti ja molekulaariset mekanismit psykiatrisissa hoitomuodoissa, Tomi Rantamäki
14:00 – 14:15 tauko
14:15 – 16:00 Tunteet ja aivot, Lauri Nummenmaa

Ennakkotehtävät: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen. Ennakkohtehtävät löytyvät Moodlesta -> https://moodle.helsinki.fi/mod/assign/view.php?id=1416979

Ennakkotehtävät arvostellaan arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.

Tehtävät tulee lähettää Moodlen kautta perjantaihin 30.11.2018 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy 31.8.2018

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavien tulee ilmoittautua joko läsnä olevaksi tai poissaolevaksi jokaisena lukuvuonna. Lukuvuosittainen Ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2018.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on viety rekisteriin automaattisesti opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä niiden osalta, jotka ovat jo aiemmin olleet Helsingin yliopistossa kirjoilla mutta eivät ole vielä läsnä olevia (edellyttäen, ettei rekisterissä ole voimassaolevia perustutkinnon opinto-oikeuksia, jotka vaativat ylioppilaskunnan jäsenyyden).

Jatkossa tulee tehdä vuosittainen läsnä-/poissaoloilmoittautuminen WebOodissa. Jos se ei onnistu, voit lähettää ilmoituksen läsnäolon tekemiseksi sähköpostitse tiedekuntaan (meilahti-student(at)helsinki.fi) Muista ilmoittaa nimesi, opiskelijanumerosi/ henkilötunnuksesi ja erikoisala sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi.

Lukuvuosittaisen läsnäoloilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta yliopiston käyttäjätunnus pysyy voimassa.

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen psykofarmakologian puolipäiväseminaarin ohjelma 5.9.2018

Kohderyhmä: Runkovaiheen erikoistuvat lääkärit. Myös eriytyvässä vaiheessa olevien on mahdollista osallistua seminaariin.

Aika: 5.9.2018 klo 12:00–16:00

Paikka: HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ennakkotehtävä: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen.

Ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta ja niihin vastataan Moodlen Psykiatrian erikoislääkärikoulutus-kurssialueen kautta https://moodle.helsinki.fi/mod/assign/view.php?id=1357493&forceview=1

kohdassa runkovaiheen puolipäiväseminaarit ->Psykofarmakologian puolipäiväseminaari 2018.

Vastauksen pituus on enimmillään 1 sivu. Ennakkotehtävät arvostellaan

arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa

valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.

Etukäteistehtävät (käsitellään kunkin esitysteeman yhteydessä)

 • kirjaa mielestäsi viisi keskeistä lääkeaineinteraktiota ja niiden mekanismit
 • selvitä lyhyesti (maksimi 1 sivu) mitä psykoosien yhteydessä tarkoitetaan dopamiini-, serotoniini- ja glutamaattiteorioilla
 • kuvaa oma ahdistuneisuushäiriöihin liittyvä lääkehoito-ongelma

Etukäteistehtävien teko on edellytys seminaariin osallistumiselle. Tehtävät tulee lähettää maanantaihin 3.9.2018 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Toistuvuus: Seminaari järjestetään runkokoulutuksen yhteydessä vuosittain, joten esteen sattuessa seminaarin voi suorittaa seuraavan kerran syksyllä 2019.

Ohjelma: Puheenjohtajana prof. Hannu Koponen

klo 12:00–13:15 Tapaus: Psykoosilääkkeiden kliininen farmakologia. Dos. Tuula Kieseppä

klo 13:15–14:30 Tapaus: Interaktiot ja farmakogenetiikka. Prof. Mikko Niemi

klo 14:30–14:45 Tauko

klo 14:45–16:00 Tapaus: Ahdistuneisuuslääkkeiden kliininen farmakologia.

Prof. Hannu Koponen

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutuseminaarit / Syksy 2018

Helsingin yliopiston Psykiatrian klinikan

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit / syksy 2018

Kohderyhmä: yliopistoklinikassa psykiatriaan erikoistuvat sairaalalääkärit (mahdollisuus osallistua myös runkokoulutusvaiheessa, jos ilmoittautunut erikoistumisopintoihin Helsingin yliopistoon). Myös seniorit tervetulleita!

AIKA : 8.15-9.45

Paikka: HYKS Psykiatriakeskuksen Tieteellinen kirjasto, Välskärinkatu 12

Yhdyshenkilö: osastosihteeri Irina Kruskopf (puh. 09 -471 63732; s-posti irina.kruskopf@hus.fi)

31.08.18            Ajokyvyn arviointi          

Seniori: vanhuspsykiatrian professori Hannu Koponen

Sairaalalääkäri: Hanna Hellstrand

 

14.09.18            Hyvän esitelmän pitämine

Seniori: Yliopistonlehtori Eeva Pyörälä, HY

 

 1. 09 18 Sukupuoli-identiteetin kehitys                 Seniori: EL Teemu Kärnä

Sairaalalääkäri: Kaisa Lydman

 

 1. 10.18 Konsultaatiopsykiatriaa/ yleissairaalapsykiatria

 Seniori: El, Anna Eskola

Sairaalalääkäri: Natalia Terevnikova

 

 1. 10.18 Neuropsykologiset tutkimukset

Seniori: Neuropsykologi Mari Kantanen

Sairaalalääkäri: Anja Hulkko

 

 1. 11.18 Psykologiset tutkimukset ja niiden pohjalta tehtävät päätelmät

  Seniori: Psykologi Jan-Henry Stenberg

Sairaalalääkäri: Petteri Joelsson

 

23.11. 18            Vaativat työkykyarviot

 Seniori: El, Helena Galkin-Jokinen

Sairaalalääkäri: Eriikka Pirinen

 

14.12.18            Krooninen kipu, ahdistus ja masennus

Seniori: Professori Eija Kalso ja El Peter Knaster

Sairaalalääkäri: Lumikukka Socada

Helsingin yliopiston Psykiatrian klinikan