Vuorovaikutus – puolipäiväseminaari 22.5 2019

Vuorovaikutus – puolipäiväseminaari

Ohjelma

12.15 – 14.15 Näyttöön perustuva, psykologisesti hoitava vuorovaikutus – mitä se on?

Harri Valkonen, PsT, erikoispsykologi, Helsingin kaupunki

14.15 – 14.30 tauko

14.30 – 16.00 Tunteet ja vastatunteet: Miten ymmärtää monimutkaisia vuorovaikutuksen ilmiöitä?

Tarja Melartin, LT, dos.

Ennakkotehtävä:

Huom! Ennakkotehtävä avautuu 17.4. 2019 ja viimeinen palautuspäivä on 17.5.2019 klo.16.00

Ennakkotehtävät ovat osallistumisen edellytys.

Kevään 2019 erikoislääkärikuulustelu ilmoittautumisaika on jatkettu: 25.3. kello 16 saakka

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Psykiatrian kuulustelupäivät ovat 3.5. ja 18.10.

Toukokuun tenttiin ilmoittaumisaika on 12.2.2019  – 9.3.2019 klo 16.00 HUOM! jatkettu maanantai 25.3. kello 16 saakka

Ilmoittautumislomake

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 5 viikkoa ennen tenttijakson alkua e-lomakkeella, minkä jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä.

 

Vierailijaluento 28.2.2019 Psykiatriakeskuksessa

Luento: Are innovative approaches of Unipolar Depression possible? Pharmacotherapy and recurrence (prevention) revisited.

klo 13:00 – 14:00, Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius

Luennoija: Dr Henricus G (Eric) Ruhe is a clinical epidemiologist and expert psychiatrist in the treatment of (treatment resistant) depressive disorders. In addition to his clinical work he is experienced in clinical trials, intervention research and meta-analyses. He is specially interested in the underlying mechanisms of disease in affective disorders. He therefore uses neuroimaging, neuropsychological tests, extensive laboratory testing and Ecological Momentary Assessments as methods to obtain insight in neurobiological factors of depression.

As principal investigator, Dr Ruhe received (or participated in) several prestigious (inter-)national grants from Zon-Mw, the Hersenstichting, EU Horizon 2020 and het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. He closely collaborates with (inter-)national researchers (amongst others at the University of Oxford) and was a honorary senior research fellow at the Department of Psychiatry of the University of Oxford. Dr Ruhe (co-)authored more than 80 peer-reviewed publications, 20 chapters in books and has been editor of four books. He supervises/supervised 9 PhD students in his group.

In 2011, Dr Ruhe initiated the DELTA-neuroimaging study including specific neuropsychological measurements and functional MRI-scanning in remitted unmedicated MDD-patients (≥2 episodes) and healthy controls. In 2016 he obtained a grant from the Hersenstichting (Dutch Brain foundation) to develop a second generation recurrence prevention program (SMARD) in which he will be using (amongst others) Smartphone technology and cognitive training. For this project, he will also apply whole-brain computational modeling techniques on network connectomics which he learnt during his stay at the University of Oxford.

Dr Ruhe is a member of the executive board of the international Society of Affective Disorders (ISAD), participates/participated in the scientific committees of various national and international conferences (ECNP 2105, ISBD-ISAD 2016, 2019 NVvP 2013-2015). He regularly teaches colleagues, at a national and international level, e.g. in the ECNP School of Neuropsychopharmacology.

Luentoa on mahdollista seurata HUS-verkossa tai HUSin verkon ulkopuolella Medical Meetings -järjestelmän kautta. 

 

 

Ohjauspalautekysely erikoistuville lääkäreille – vastaukset kerätään helmikuun 2019 aikana

HUS on ottanut käyttöön amanuenssien ja erikoistuvien lääkäreiden sähköisen ohjauspalautekyselyn, jonka tarkoituksena on kerätä palautetta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä toteutettavan ohjauksen laadusta. Ohjausta kehitetään saadun palautteen avulla. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille ja erikoistuville. Kyselyiden tulokset raportoidaan tulosyksikkö tasolle.

Linkki kyselyyn osoitteessa -> http://www.hus.fi/tyopaikat/opiskelijat-ja-harjoittelu/Sivut/CLES-laatukysely.aspx

 Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Vastaathan kyselyyn 28.2.2019 mennessä.

Kiitos vastauksestasi!

Simulaatiokoulutus erikoistuville ja amanuensseille 15.2. Peijaksessa

Koulutuksen vetäjä: kl. op. Tanja Svirskis

Näyttelijä: Antti Laukkarinen

Aika: 15.2.2019 klo 12:00 – 15:00

Paikka: Peijaksen sairaala, Kokoushuone M33 (Kivinen)

KLIINISET TAIDOT PSYKIATRIASSA OSA II – simulaatiokoulutus psykiatriaan erikoistuville lääkäreille

Osaamistavoitteet:

Päihteitä käyttävän potilaan hoitoon motivointi

Vastarinnan kanssa selviytyminen

Muutoksen tukeminen

Kontaktin luominen psykoottiseen potilaaseen

Sairaudentunnottomuuden kohtaaminen

Reflektoiva kuuntelu ja vuorovaikutus psykoottisen potilaan kanssa

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

 

Ilmoittautuminen koulutukseen Harpin kautta viimeistään 11.2. mennessä.

 

Kliininen opettaja Tanja Svirskis valittu Opettajien akatemiaan

Opettajien akatemiaan valittujen opettajien opetus- ja ohjauskäytännöt ovat innovatiivisia, linjakkaita ja pedagogisesti mielekkäitä. He myös ottavat opiskelijat aidosti mukaan opetus-, oppimis- ja arviointitilanteiden rakentamiseen sekä opetuksen kehittämiseen. Kaikilla opettajilla on vahvaa näyttöä innovatiivisten oppimateriaalien tuottamisesta sekä uusien digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä.

Opettajat ovat toteuttaneet yhteisöllisyyttä monipuolisesti, he ovat keskeisiä opetuksen kehittäjä omilla aloillaan ja aktiivisia toimijoita laitos- ja tiedekuntatasolla sekä lähes poikkeuksetta myös yliopisto-tasolla, useimmiten myös kansainvälisesti. Heidän toiminnallaan on ollut selvää vaikutusta yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön.

Opettajien akatemiaan on valittu seuraavat uudet jäsenet:

  • yliopistonlehtori Tiina Airaksinen, kulttuurien osasto, humanistinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Kaija Hiltunen, suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Laura Hänninen, eläinlääketieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Jokke Häsä, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • apulaisprofessori Kalle Juuti, kasvatustieteellinen tiedekunta
  • professori Päivi Korpisaari, oikeustieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Sampo Pihlainen, taloustieteen osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli Ruth, geotieteiden ja maantieteen osasto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Tanja Svirskis, psykiatrian osasto, lääketieteellinen tiedekunta

Opettajien akatemian uudet jäsenet palkittiin 10.1.2019. Jäsenyys on tunnustus erityisen ansiokkaasta opetustoiminnasta ja -osaamisesta Helsingin yliopistossa. Valitut Opettajien akatemian jäsenet kuvassa: Kalle Juuti, Laura Hänninen, Tiina Airaksinen, Päivi Korpisaari, Tanja Svirskis, Olli-Pekka Penttinen, Olli Ruth ja Sampo Pihlainen. Kuvasta puuttuvat uudet jäsenet Jokke Häsä ja Kaija Hiltunen. Kuva: Veikko Somerpuro

 

 

Seuraava runkotentti on 24.1.2019

Runkotentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita ja voit liittyä moodlealueelle itsenäisesti jos sinulla on helsinki.fi-tunnus.

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarisarjan päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus kesäkuussa 2019.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2017), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut järjestetään huhtikuusta alkaen sähköisinä Exam-tentteinä

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun. (Ensimmäisen kuulustelun ilmoittatumisaika loppuu 4.1.)

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Psykiatrian kuulustelupäivät ovat 3.5. ja 18.10.

Toukokuun tenttiin ilmoittaumisaika on 12.2.2019  – 9.3.2019 klo 16.00

Ilmoittautumislomake

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 5 viikkoa ennen tenttijakson alkua e-lomakkeella, minkä jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä.

 

 

 

Psykiatriaan erikoistuminen 1.1.2019 alkaen

Uuden valintamenettelyn muotoinen seuraava hakuaika aikuispsykiatriaan on ensi syksynä. Tiedot syksyn 2019 hausta julkaistaan kevään aikana, viimeistään kesäkuussa 2019. Hakuaika alkaa 1.9.2019. Jos harkitset aikuispsykiatriaan erikoistumista, voit jo ennen hyväksyntää aloittaa työskentelyn psykiatrian alalla. Mm. tätä työkokemusta syksyn haussa sitten pisteytetään.

Täältä tiivistelmä yleistä valintaperusteista. Jatkossa opiskelijavalinta toteutetaan aina kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Kevään haussa voi hakea nuorisopsykiatriaan, täältä lisätietoa hakuajoista ja perusteista.

Mikäli haluat vaihtaa erikoistumisalaa tai yliopistoa, tulee sinun hakea opinto-oikeus uudelleen valitsemallesi erikoisalalle valitsemassasi yliopistossa osallistumalla opiskelijavalintaan. Opiskelijalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva opinto-oikeus erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen. Hakiessa uutta opinto-oikeutta, hakijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudesta.