ELSA – erikoistumiskoulutuksen seuranta ja arviointi – käyttöönotto viikolla 42.

ELSA-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kaikissa viidessä yliopistossa ja kaikilla erikoisaloilla, psykiatrialla viikolla 42.

Järjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti erikoistujan työkaluksi.

Lue lisää ELSAn-koulutustilaisuuksista, käyttäjärooleista sekä siirtymäajoista Lääketieteellisen Ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilta osoitteessa

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/elsa#elsan-kayttoonotto-1

 

Opetus jatkuu syksyllä Teamsissa, paitsi puolipäiväseminaarit 5.10. ja 7.12.

Erikoislääkärikoulutuksen keskiviikkoseminaarit jatkuvat syksyllä 2022 etänä lukuun ottamatta puolipäiväseminaareja.

Runkovaiheen seminaaripäivät ovat: 24.8., 7.9., 21.9., 5.10. Psykofarmakologian puolipäiväseminaari, 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.

Eriytyvän vaiheen seminaaripäivät ovat: 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. Neurotiede puolipäiväseminaari

Teams-linkki löytyy Moodlesta.

Osaamisperustaisuus uudistuneessa erikoislääkärikoulutuksessa

Tiistailuento 10.5 2022 kl 12.15-13.15 TEAMS

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

  • Tiina Paunio: Alustus (3-5 min)
  • Leila Niemi-Murola: Mitä osaamisperustaisuudella tarkoitetaan ja kuinka se ilmenee erikoislääkärikoulutuksessa (15 min)
  • Tiina Paunio: Osaaminen psykiatrian erikoislääkärikoulutus – yleiskuva (5 min)
  • Salla Koponen: Tahdosta riippumattoman hoidon arvio (5 min), kokemuksia arviosta
  • Tuukka Raij: Diagnostinen arvio (5-10 min), kokemuksia arviosta
  • Jonna Levola: Vaativan hoitosuunnitelman teon arvio (5-10 min), kokemuksia arviosta
  • Keskustelu/paneeli (Pj: Tiina Paunio) (10-20 min)

 

Psykiatrian hakijamäärät kasvussa!

Tiedot syyskuun 2021 erikoislääkärikoulutuksen hakijamääristä ovat varmistuneet, ja niissä on psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen näkökulmasta selviä ilonaiheita:

Hakijoita psykiatrian erikoislääkärikoulutukseen Helsingin yliopistossa oli kaikkiaan 16.  Psykiatria oli hakijamäärien perusteella arvioituna 50 erikoisalan joukossa toiseksi suosituin erikoisala yleislääketieteen jälkeen!

Jo kevään 2021 haussa psykiatriaan oli enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja, hakijoita oli yhteensä 12 yhdeksää paikkaa kohti. Tästä syystä aloituspaikkojen määrää lukuvuodelle 2021-22 korotettiin reippaasti, ja voimme pitää lisähaun helmikuussa 2022.

Hakijamäärä psykiatrian erikoislääkärikoulutukseen oli tänä syksynä myös valtakunnallisesti hyvä, hakijoita oli yhteensä 39. Sekä Tampereen että Oulun yliopistojen hauissa psykiatria oli kolmanneksi suosituin erikoisala.

– Emme voi tietää, mitkä kaikki tekijät lisääntyneeseen hakeutumiseen alallemme ovat vaikuttaneet, mutta olemme luonnollisesti siitä hyvin ilahtuneita. Uskoisin, että pitkäaikainen työ koulutuksen kehittämiseksi alkaa näkyä, sillä puskaradio toimii. Nuoret lääkärit tietävät, että psykiatriassa toimii huolella rakennettu teoreettinen koulutus, ja käytännön kliinisten taitojen kehittymistä tuetaan säännöllisen lähiohjuksen avulla. Yritämme pitää erikoistuvista lääkäreistä hyvää huolta, toteaa professori Erkki Isometsä.

Psykiatria-oppikirjasta uudistettu painos

Psykiatria-oppikirjasta on  julkaistu 15. uudistettu painos. Kirja on runkotentin oppimateriaalia.

”Psykiatria-kirjan kokonaan uusittu 15. painos sisältää uusimman luotettavan tiedon mielenterveydestä ja sen häiriöistä sekä laajemmin koko psykiatriasta vastaamaan ajankohdan ja myös tulevaisuuden tarpeita. Kaikki luvut on kirjoitettu uudelleen, ja lukuja on tullut myös lisää”. (Duodecim)

 

Suomen psykiatriyhdistys palkitsi Johanna Pietikäisen ja Anniina Kosken

Vuosittaisilla psykiatripäivillä palkitaan urallaan ansioituneita lääkäreitä.
Psykiatripäivät vietettiin tänä vuonna virtuaalisesti 18. – 19.3.2021.

HUS Psykiatriasta palkittiin:

Johanna Pietikäinen

Erikoislääkäri Johanna Pietikäinen sai psykiatriayhdistykseltä ansiokkaasta väitöskirjasta Martti Kaila palkinnon: ” Sleeping problems during pregnancy, parenteral perinatal depressive symptoms and childrens emotional problems”.

Johanna toimii ayl:nä Matinkylän akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikalla.

 

Apulaisylilääkäri Anniina Koski sai Vuoden psykiatrikouluttajapalkinnon. Anniina on ansiokkaasti toiminut lähiohjaajana, lähiohjaajien kouluttaja, perehdyttäjänä sekä aikuisten ADHD-koulutuksien järjestäjänä.

Onnittelut Johannalle sekä Anniinalle!

Siirtyminen asetusmuutoksen 55/2020 mukaiseen koulutukseen

Uudet erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opetussuunnitelmat on laadittu STM:n asetusmuutoksen 55/2020 mukaan ja ne koskevat kaikkia 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita.

Tätä aiemmin opinto-oikeuden saaneet erikoistuvat suorittavat koulutustaan asetuksen (56/2015) mukaan ja voivat jatkaa erikoistumista tämän asetukseen perustuvan koulutusrakenteen mukaan siirtymäkauden loppuun eli 31.12.2029 saakka.

1.2.2015 jälkeen erikoistuvaksi hyväksytyillä on oikeus hakemuksesta siirtyä suorittamaan koulutustaan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti. Siirtyminen on mahdollista 1.8.2020 jälkeen.

OHJE-Siirtyminen-A55.2020-EL-EHL-koulutusohjelmaan

HY LOMAKE Siirtyminen EL-EHL koulutusohjelmaan

Koejakson suorittaminen

Koejakso koskee kaikkia 1.1.2019 psykiatrian erikoislääkärikoulutukseen hakeneita. Sen kesto on kuusi kuukautta, ja suoritetaan pääsääntöisesti yhtäjaksoisesti yhdessä paikassa kokopäivätyössä. Koejakson suorittamispaikaksi kelpaa sellainen psykiatrian alan toimipiste, jolla on koulutussopimus Helsingin yliopiston kanssa. Hakumenettelyssä hyväksytty erikoistuva lääkäri voi itse sopia jakson suorittamisesta palvelupaikan kanssa.

Koejaksolle on määritelty yleiset osaamistavoitteet (linkki alla), joita täsmennetään ja sovelletaan toimipaikan työnkuvan ja erikoistuvan aiemman työkokemuksen mukaisiksi.

koejakson osaamistavoitteet

Koejakso alkaa aloituskeskustelulla, ja sen aikana käydään noin kolmen kuukauden kohdalla välikeskustelu, sekä jakson päättyessä loppukeskustelu. Keskusteluihin osallistuvat erikoistuva lääkäri, lähiesimies sekä lähikouluttaja. Koejakson tavoitteena on arvioida erikoistuvan lääkärin soveltuvuutta erikoisalalle, ja jakson hyväksytty suorittaminen on edellytys lopullisen opinto-oikeuden saamiselle.