PSYKOTERAPIA 1 18.12 2019

Ohjelma 

1.     12.00    Mitä on psykoterapia ja mikä on psykoterapian vaikuttavuus?  (Harri Valkonen, PsT,)

2.     13.00    Psykoterapiasoveltuvuuden arvio (Tarja Melartin, LT, dos.)

3.   14.00     Tauko

4.     14.15 Kiintymyssuhteen merkitys psykoterapeuttisessa hoidossa (Tarja Melartin)

5.    15.00 Tapausesimerkki (video)  Ryhmätyötä/keskustelua (Tarja Melartin 9

Huom! Ennakkotehtävän  viimeinen palautuspäivä on 11.12.2019 kl 16.00 MOODLEEN

Ennakkotehtävät ovat osallistumisen edellytys.

Erikoislääkärikoulutuksen hakuajat syksyllä 2019 ja keväällä 2020

Hakuaika 1, syksy 2019:

Hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen syksyn hakukierrokselle on 1.9.2019 klo 00:00 – 13.9.2019 klo 15:00. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi

Hakuaika 2, kevät 2020:

Hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kevään hakukierrokselle on 3.2.2020 klo 00:00 – 14.2.2020 klo 15:00. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi

Lisätietoja Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan sivulta.

 

 

Seuraavat runkotenttimahdollisuudet 20.6.2019 ja 22.8.2019

Runkotentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita ja voit liittyä moodlealueelle itsenäisesti jos sinulla on helsinki.fi-tunnus.

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarisarjan päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita.

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2017), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Vierailijaluento 4.6.2019 klo 14-15 Psykiatriakeskuksessa

Luento: Rethinking Suicide Prevention

klo 14:00 – 15:00, Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius

Luennoija: Eric D. Caine, M.D.

Director, Injury Control Research Center for Suicide Prevention Department of Psychiatry
University of Rochester Medical Center
300 Crittenden Blvd.
Rochester, N.Y.  USA 14642-8409

Biographical Sketch: Eric Caine has worked at the URMC since 1978.  He led the Department of Psychiatry from 1993-2017.  During the 1960s, his interests included suicide, treatment of substance use disorders, and public health. From the 1970s-1990s, his clinical duties involved inpatient psychiatry care from adolescence to old age, outpatient psychiatry and psychopharmacology consultation, and specialty work in geriatrics, neuropsychology, and neuropsychiatry.  His research evolved to conditions arising later in life, which rekindled attention to suicide and suicide prevention, ultimately involving the entire life span.  Preventing suicide, attempted suicide, and antecedent risks has become the entry key to the field of “public health and preventive psychiatry.”

Luennon jälkeen tilaisuus vapaaseen keskusteluuun luennoitsijan kanssa kahvitilaisuudessa Tieteellisessä kirjastossa.

 

Luento on katsottavissa HUS Medical Meetings-palvelun kautta online sekä 6 kk tallennettuna.

Ohjeet HUSin ulkopuolisille käyttäjille:

http://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/meetingohjelmat/medicalmeetings/Sivut/default.aspx

Ohjeet HUS-työntekijöille:

http://linkit.hus.fi/GAPRUGJQA2

 

Vuorovaikutus – puolipäiväseminaari 22.5 2019

Vuorovaikutus – puolipäiväseminaari

Ohjelma

12.15 – 14.15 Näyttöön perustuva, psykologisesti hoitava vuorovaikutus – mitä se on?

Harri Valkonen, PsT, erikoispsykologi, Helsingin kaupunki

14.15 – 14.30 tauko

14.30 – 16.00 Tunteet ja vastatunteet: Miten ymmärtää monimutkaisia vuorovaikutuksen ilmiöitä?

Tarja Melartin, LT, dos.

Ennakkotehtävä:

Huom! Ennakkotehtävä avautuu 17.4. 2019 ja viimeinen palautuspäivä on 17.5.2019 klo.16.00

Ennakkotehtävät ovat osallistumisen edellytys.

Kevään 2019 erikoislääkärikuulustelu ilmoittautumisaika on jatkettu: 25.3. kello 16 saakka

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Psykiatrian kuulustelupäivät ovat 3.5. ja 18.10.

Toukokuun tenttiin ilmoittaumisaika on 12.2.2019  – 9.3.2019 klo 16.00 HUOM! jatkettu maanantai 25.3. kello 16 saakka

Ilmoittautumislomake

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 5 viikkoa ennen tenttijakson alkua e-lomakkeella, minkä jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä.

 

Vierailijaluento 28.2.2019 Psykiatriakeskuksessa

Luento: Are innovative approaches of Unipolar Depression possible? Pharmacotherapy and recurrence (prevention) revisited.

klo 13:00 – 14:00, Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius

Luennoija: Dr Henricus G (Eric) Ruhe is a clinical epidemiologist and expert psychiatrist in the treatment of (treatment resistant) depressive disorders. In addition to his clinical work he is experienced in clinical trials, intervention research and meta-analyses. He is specially interested in the underlying mechanisms of disease in affective disorders. He therefore uses neuroimaging, neuropsychological tests, extensive laboratory testing and Ecological Momentary Assessments as methods to obtain insight in neurobiological factors of depression.

As principal investigator, Dr Ruhe received (or participated in) several prestigious (inter-)national grants from Zon-Mw, the Hersenstichting, EU Horizon 2020 and het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. He closely collaborates with (inter-)national researchers (amongst others at the University of Oxford) and was a honorary senior research fellow at the Department of Psychiatry of the University of Oxford. Dr Ruhe (co-)authored more than 80 peer-reviewed publications, 20 chapters in books and has been editor of four books. He supervises/supervised 9 PhD students in his group.

In 2011, Dr Ruhe initiated the DELTA-neuroimaging study including specific neuropsychological measurements and functional MRI-scanning in remitted unmedicated MDD-patients (≥2 episodes) and healthy controls. In 2016 he obtained a grant from the Hersenstichting (Dutch Brain foundation) to develop a second generation recurrence prevention program (SMARD) in which he will be using (amongst others) Smartphone technology and cognitive training. For this project, he will also apply whole-brain computational modeling techniques on network connectomics which he learnt during his stay at the University of Oxford.

Dr Ruhe is a member of the executive board of the international Society of Affective Disorders (ISAD), participates/participated in the scientific committees of various national and international conferences (ECNP 2105, ISBD-ISAD 2016, 2019 NVvP 2013-2015). He regularly teaches colleagues, at a national and international level, e.g. in the ECNP School of Neuropsychopharmacology.

Luentoa on mahdollista seurata HUS-verkossa tai HUSin verkon ulkopuolella Medical Meetings -järjestelmän kautta.