Lukuvuosi-ilmoittautuminen päättyy 31.8.2018

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavien tulee ilmoittautua joko läsnä olevaksi tai poissaolevaksi jokaisena lukuvuonna. Lukuvuosittainen Ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2018.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on viety rekisteriin automaattisesti opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä niiden osalta, jotka ovat jo aiemmin olleet Helsingin yliopistossa kirjoilla mutta eivät ole vielä läsnä olevia (edellyttäen, ettei rekisterissä ole voimassaolevia perustutkinnon opinto-oikeuksia, jotka vaativat ylioppilaskunnan jäsenyyden).

Jatkossa tulee tehdä vuosittainen läsnä-/poissaoloilmoittautuminen WebOodissa. Jos se ei onnistu, voit lähettää ilmoituksen läsnäolon tekemiseksi sähköpostitse tiedekuntaan (meilahti-student(at)helsinki.fi) Muista ilmoittaa nimesi, opiskelijanumerosi/ henkilötunnuksesi ja erikoisala sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi.

Lukuvuosittaisen läsnäoloilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta yliopiston käyttäjätunnus pysyy voimassa.

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkovaiheen psykofarmakologian puolipäiväseminaarin ohjelma 5.9.2018

Kohderyhmä: Runkovaiheen erikoistuvat lääkärit. Myös eriytyvässä vaiheessa olevien on mahdollista osallistua seminaariin.

Aika: 5.9.2018 klo 12:00–16:00

Paikka: HYKS Psykiatriakeskus, Auditorium Christian Sibelius. Seminaaria ei välitetä videoteitse vaan henkilökohtainen osallistuminen on välttämätöntä.

Ennakkotehtävä: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen.

Ennakkotehtävät löytyvät Moodlesta ja niihin vastataan Moodlen Psykiatrian erikoislääkärikoulutus-kurssialueen kautta https://moodle.helsinki.fi/mod/assign/view.php?id=1357493&forceview=1

kohdassa runkovaiheen puolipäiväseminaarit ->Psykofarmakologian puolipäiväseminaari 2018.

Vastauksen pituus on enimmillään 1 sivu. Ennakkotehtävät arvostellaan

arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa

valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.

Etukäteistehtävät (käsitellään kunkin esitysteeman yhteydessä)

  • kirjaa mielestäsi viisi keskeistä lääkeaineinteraktiota ja niiden mekanismit
  • selvitä lyhyesti (maksimi 1 sivu) mitä psykoosien yhteydessä tarkoitetaan dopamiini-, serotoniini- ja glutamaattiteorioilla
  • kuvaa oma ahdistuneisuushäiriöihin liittyvä lääkehoito-ongelma

Etukäteistehtävien teko on edellytys seminaariin osallistumiselle. Tehtävät tulee lähettää maanantaihin 3.9.2018 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

Toistuvuus: Seminaari järjestetään runkokoulutuksen yhteydessä vuosittain, joten esteen sattuessa seminaarin voi suorittaa seuraavan kerran syksyllä 2019.

Ohjelma: Puheenjohtajana prof. Hannu Koponen

klo 12:00–13:15 Tapaus: Psykoosilääkkeiden kliininen farmakologia. Dos. Tuula Kieseppä

klo 13:15–14:30 Tapaus: Interaktiot ja farmakogenetiikka. Prof. Mikko Niemi

klo 14:30–14:45 Tauko

klo 14:45–16:00 Tapaus: Ahdistuneisuuslääkkeiden kliininen farmakologia.

Prof. Hannu Koponen

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutuseminaarit / Syksy 2018

Helsingin yliopiston Psykiatrian klinikan

Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit / syksy 2018

Kohderyhmä: yliopistoklinikassa psykiatriaan erikoistuvat sairaalalääkärit (mahdollisuus osallistua myös runkokoulutusvaiheessa, jos ilmoittautunut erikoistumisopintoihin Helsingin yliopistoon). Myös seniorit tervetulleita!

AIKA : 8.15-9.45

Paikka: HYKS Psykiatriakeskuksen Tieteellinen kirjasto, Välskärinkatu 12

Yhdyshenkilö: osastosihteeri Irina Kruskopf (puh. 09 -471 63732; s-posti irina.kruskopf@hus.fi)

31.08.18            Ajokyvyn arviointi          

Seniori: vanhuspsykiatrian professori Hannu Koponen

Sairaalalääkäri: Hanna Hellstrand

 

14.09.18            Hyvän esitelmän pitämine

Seniori: Yliopistonlehtori Eeva Pyörälä, HY

 

  1. 09 18 Sukupuoli-identiteetin kehitys                 Seniori: EL Teemu Kärnä

Sairaalalääkäri: Kaisa Lydman

 

  1. 10.18 Konsultaatiopsykiatriaa/ yleissairaalapsykiatria

 Seniori: El, Anna Eskola

Sairaalalääkäri: Natalia Terevnikova

 

  1. 10.18 Neuropsykologiset tutkimukset

Seniori: Neuropsykologi Mari Kantanen

Sairaalalääkäri: Anja Hulkko

 

  1. 11.18 Psykologiset tutkimukset ja niiden pohjalta tehtävät päätelmät

  Seniori: Psykologi Jan-Henry Stenberg

Sairaalalääkäri: Petteri Joelsson

 

23.11. 18            Vaativat työkykyarviot

 Seniori: El, Helena Galkin-Jokinen

Sairaalalääkäri: Eriikka Pirinen

 

14.12.18            Krooninen kipu, ahdistus ja masennus

Seniori: Professori Eija Kalso ja El Peter Knaster

Sairaalalääkäri: Lumikukka Socada

Helsingin yliopiston Psykiatrian klinikan

 

 

 

Psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen syventävän vaiheen vanhuspsykiatrian puolipäiväseminaarin ohjelma 13.6.2018

Aika: 13.6.2018 klo 12:00 – 16:00

Paikka:  Psykiatriakeskus, Christian Sibelius auditorio 

Päivän ohjelma:

klo 12:00–12:55 Vanhuksen depression hoito. Prof. Hannu Koponen

klo 12:55–13:50 Vanhusten psykoosien hoidon haasteet. LT Tiina Talaslahti

klo 13:50–14:10 Tauko

klo 14:10–15:05 Lääkehoidon turvallisuus vanhuksilla. LT, yl. Kari Raaska

klo 15:05–16:00 Kun ensiksi valittu hoito ei auta: Lääkehoidon tehostamisvaihtoehdot vanhuksilla. LT Risto Vataja

Ennakkotehtävä: Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkotehtävien tekemistä etukäteen. Palautuksia voi alkaa tehdä 18.5. alkaen Moodleen.

Vastauksen pituus on enimmillään 1 sivu (tallenna ja liitä moodle tehtävänpalautusalueelle). Ennakkotehtävät arvostellaan arvosanoin hyväksytty/hylätty, mutta niiden pääasiallinen tehtävä on antaa valmiuksia osallistua seminaariteemoihin liittyvään keskusteluun.

Etukäteistehtävät (käsitellään kunkin esitysteeman yhteydessä)

  • ikääntymisen vaikutus hoitovasteeseen:

– lääkehoidot

– psykoterapiat

Etukäteistehtävien teko on edellytys seminaariin osallistumiselle. Tehtävät tulee lähettää maanantaihin 11.6.2018 mennessä ja niiden tekeminen on myös edellytys suoritusmerkinnän saamiselle.

 

Runkotentti on 15.6.

Runkotentti toteutetaan verkkotenttinä moodlessa ja tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivu aukeaa vasta saman päivänä. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita jos olet jo ennestään moodlessa psykiatrian erikoislääkärikoulutuskurssialueella, kaikki kyseisen alueen erikoistuvat on siirretty myös runkotentin käyttäjiksi. Jos taas et ole kyseisellä alueella jäsenenä, ota yhteys taru.suppula@hus.fi

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi  pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita. Seuraava tenttimahdollisuus 23.8.2018.

Toukokuussa on taas palautteen antamisen aika!

Psykiatrian erikoislääkärikoulutus kerää palautetta elomakkeella. Palaute tallentuu nimettömänä ja sitä kerätään kerran vuodessa / erikoistuva, tällä kertaa palautelomake auki  2.5-25.5.2018

Palautelomaketta lähetettään erikoistuville sähköpostin kautta tai siihen voi vastata moodlessa erikoislääkärikoulutuksen omalla kurssialueella.

Kiitos kaikille palautteenantajille!

Eriytyvän vaiheen puolipäiväseminaari: Psykoterapia II Keskiviikko 2.5.2018 klo 12.00

Keskiviikko 2.5.2018: Psykoterapiasuuntaukset

Puolipäiväseminaari: Näyttöön perustuva lääketiede psykiatriassa 18.4.2018 klo 12:00 – 16:00

Seminaarin ennakkotehtävä (osallistumisen edellytys) on Moodlessa. Tehtävä palautetaan Moodleen viimeistään 16.4. klo 23.55.

Ohjelma (Christian Sibelius auditorio Psykiatriakeskus)

Näyttöön perustuva lääketiede psykiatriassa

Pj ja seminaarin vetäjä professori Erkki Isometsä

12:00-12:05       Avauspuheenvuoro

12:05-12:35       Satunnaistetut kliiniset kokeet lääkehoidon tehon ja vaikuttavuuden tutkimuksessa

12:35-13:05       Kliiniset kokeet ja psykososiaalisten interventioiden vaikuttavuus

13:05-13:30       Ryhmätyö: tuottavatko RCT:t kliinikolle relevanttia tietoa (pohjana musiikkiterapia-artikkeli)?

13:30-13:50       Ryhmätöiden purku

13:50-14:15        Kahvitauko

14:15-14:45       Systemoidut katsaukset ja meta-analyysit: lopullinen totuus?

14:45-15:05       Miten tuotetaan suomalaiset Käypä hoito-suositukset?

15:05-15:40       Ryhmätyö: psykiatristen KH-suositusten arviointi käyttäjänäkökulmasta (pohjana Depression Käypä hoito)

15:40-16:00      Ryhmätöiden purku ja loppukeskustelu

LKS:n Vuoden ryhmäopettaja on Tanja Svirskis

LKS on palkinnut Vuoden opettajia 14.03.2018

Vuoden opettajat 2018
– Vuoden opintojakso Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
– Vuoden syväriohjaaja Miikka Korja
– Vuoden ryhmäopettaja Tanja Svirskis
– Vuoden opetushenkilö Kajsa Niemenlehto
– Vuoden luennoitsija Eero Mervaala
Lisäksi lääketieteellinen tiedekunta, Nuorten Lääkärien Yhdistys sekä Thorax palkitsivat opetushenkilökuntaansa.

Onnittelut vielä kaikille!