Runkotentti

Runkovaiheen lopuksi suoritetaan runkotentti.

Tentti toteutetaan verkkotenttinä, tenttejä järjestetään 2 kertaa vuodessa moodlessa tammikuun ja kesäkuun puolivälissä.

Yksittäinen tentti on auki koko päivän (kello 8.00-23.59), mutta suoritusaikaa on 3 tuntia. Tenttisivulla lisää ohjeita ja lisäksi siellä on 3 kysymyksen harjoitustentti, näin voit kokeilla moodlen monivalintatentin toimintaa.

Ilmoittautumista ei tarvita ja voit liittyä moodlealueelle itsenäisesti jos sinulla on helsinki.fi-tunnus.

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Aikaa tehdä tenttiä on kolme tuntia. Tentin voi keskeyttää, ja taas jatkaa mutta kun kokonaisaika on täynnä niin tentti katkeaa. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Kun tenttiaika on ohi kaikilta pääsee näkemään oikeat vastaukset. Läpimenoraja ilmoitetaan tentin jälkeen.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. Tentti  koskee 1.8.2014 jälkeen erikoistumisen aloittaneita.

 

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2021), runkoluentojen sisältö sekä luennoilla käsitellyt Käypä hoito-suositukset.

Tentin voi suorittaa myös vapaaehtoisesti eriytyvässä vaiheessa oleva erikoistuva.