Valtakunnallinen runkotentti Helsingin yliopiston Moodle-oppimisympäristössä

Runkovaiheen teoriakoulutuksen lopuksi suoritetaan runkotentti.

Tentti toteutetaan verkkotenttinä ja tenttejä järjestetään 2 kertaa vuodessa aina tammi- ja kesäkuussa Helsingin yliopiston Moodle-oppimisympäristössä . Tenttipäivistä tiedotetaan blogin etusivulla. Ilmoittautumista ei tarvita.

Tentti on auki klo 8:00 – 23:50 ja  suoritusaikaa on 3 tuntia. Moodlen kurssialueelta löytyy lisäohjeet sekä 3 kysymyksen harjoitustentti.

Helsingin yliopiston erikoistuvat lääkärit kirjautuvat Moodle alueelle Helsingin yliopiston tunnuksella ja muiden yliopistojen erikoistuvat lääkärit Haka-tunnuksella.  Kurssi löytyy Moodlesta nimellä ”Psykiatrian erikoislääkärikoulutus: runkotentti”.

Tentissä on 80 monivalintakysymystä. Jokaiseen kysymykseen on 5 vaihtoehtoa ja näistä vain yksi on oikea. Tentin voi keskeyttää, ja taas jatkaa mutta kun kokonaisaika 3 tuntia on täynnä, niin tentti katkeaa. Suorituskertoja on 1. Lopuksi tulee ilmoitus oikeiden vastausten määrästä. Tenttiajan umpeuduttua pääsee näkemään oikeat vastaukset. Tentin läpäisyraja on 40/80 pistettä.

Tentin tarkoituksena on sekä antaa palautetta erikoistuville lääkäreille tiedollisen osaamisen tasosta että kouluttajille saavutetuista oppimistuloksista. Tentti on suoritettava hyväksytysti vuoden kuluessa runkovaiheen seminaarin päättymisestä. 

Tenttialueeseen kuuluvat Psykiatria-oppikirja (Kustannus Oy Duodecim, 2021) ja seuraavat Käypä hoito-suositukset: Depressio, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Itsemurhien ehkäisy, Alkoholi- ja Huumeongelmaisen hoito, Ahdistuneisuushäiriö ja Skitsofrenia.

Tentin voi suorittaa myös vapaaehtoisesti eriytyvässä vaiheessa oleva erikoistuva.