Käytännön koulutus

Monipuolinen palvelu
Täysipäiväisenä ohjattuna minimissään 5 v, pääsääntöisesti vaatii n. 6 v
9 kk tk:ssa
Vähintään 1 v yosairaalassa ja 1 v yosairaalan ulkopuolella

PAKOLLISET*
Vähintään 12 kk Ympärivuorokautinen sairaalaosasto
Vähintään 12 kk Avohoidon poliklinikkatyö
Vähintään 12 kk
Muissa yksiköissä (esim. yleissairaala-, neuro-, päihde- tai vanhuspsykiatrian
yksiköt, syömishäiriöyksiköt)
Vähintään 24 kk Etupäivystys
*Korkeintaan 12 kk yhdessä toimipisteessä

MIKÄLI MUUT KRITEERIT TOTEUTUVAT, VOI SISÄLTÄÄ
Korkeintaan 6 kk Kliinistä työtä muilla aloilla: neurologia, sisätaudit, geriatria, työterveyshuolto, syöpätaudit, kliin. neurofysiologia
Korkeintaan 6 kk Tieteellistä työtä
Korkeintaan 9 kk Muilla psykiatrian erikoisaloilla: lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, oikeuspsykiatria