Tieteessä tapahtuu: HY & HUS psykiatrian julkaisuja

Talaslahti T, Ginters M, Palm A, Vataja R, Elonheimo H, Suvisaari J, Koponen H, Lindberg N. Suisides in degenerative neurocognitive disorders and traumatic brain injuries. European Psychiatry 2024; 67 (1): e10.

Palm, A., Talaslahti, T., Vataja, R., Ginters, M., Kautiainen, H., Elonheimo, H., Suvisaari, J., Lindberg, N., Koponen, H. Criminal behavior in alcohol-related dementia and Wernicke–Korsakoff syndrome: a Nationwide Register Study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2024;  Apr 13. doi: 10.1007/s00406-024-01804-0. Online ahead of print.

 

  Antipsychotic medications and sleep problems in patients with schizophrenia.

Cederlöf E, Holm M, Taipale H, Tiihonen J, Tanskanen A, Lähteenvuo M, Lahdensuo K, Kampman O, Wegelius A, Isometsä E, Kieseppä T, Palotie A, Suvisaari J, Paunio T; SUPER-Finland study.

Schizophr Res. 2024 May;267:230-238. doi: 10.1016/j.schres.2024.03.015. Epub 2024 Apr 4.

PMID: 38579432

  Genetic contribution to disease-course severity and progression in the SUPER-Finland study, a cohort of 10,403 individuals with psychotic disorders.

Kämpe A, Suvisaari J, Lähteenvuo M, Singh T, Ahola-Olli A, Urpa L, Haaki W, Hietala J, Isometsä E, Jukuri T, Kampman O, Kieseppä T, Lahdensuo K, Lönnqvist J, Männynsalo T, Paunio T, Niemi-Pynttäri J, Suokas K, Tuulio-Henriksson A, Veijola J, Wegelius A; SUPERFinland-Researchers; Daly M, Taylor J, Kendler KS, Palotie A, Pietiläinen O.

Mol Psychiatry. 2024 Apr 1. doi: 10.1038/s41380-024-02516-6. Online ahead of print.

PMID: 38556557

  Nightmares share genetic risk factors with sleep and psychiatric traits.

Ollila HM, Sinnott-Armstrong N, Kantojärvi K, Broberg M, Palviainen T, Jones S, Ripatti V, Pandit A, Rong R, Kristiansson K, Sandman N, Valli K, Hublin C, Ripatti S, Widen E, Kaprio J, Saxena R, Paunio T.

Transl Psychiatry. 2024 Feb 27;14(1):123. doi: 10.1038/s41398-023-02637-6.

PMID: 38413574 Free PMC article.

  Sleep medicines are often prescribed for older adults (≥75 years) without appropriate dosing instructions: A nationwide retrospective register study in Finland.

Eronen ST, Kurko T, Kivelä SL, Paunio T, Airaksinen M, Rantamäki T.

Acta Psychiatr Scand. 2024 Apr;149(4):350-360. doi: 10.1111/acps.13661. Epub 2024 Jan 24.

PMID: 38268137

  Genetics of sleep medication purchases suggests causality from sleep problems to psychiatric traits.

Broberg M, Helaakoski V, Kiiskinen T, Paunio T, Jones SE, Mars N, Lane JM; FinnGen; Saxena R, Ollila HM.

Sleep. 2024 Feb 8;47(2):zsad279. doi: 10.1093/sleep/zsad279.

PMID: 37982563 Free PMC article.

  The effects of mindfulness-based interventions in medical students: a systematic review.

Kaisti I, Kulmala P, Hintsanen M, Hurtig T, Repo S, Paunio T, Miettunen J, Halt AH, Jääskeläinen E.

Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2024 Mar;29(1):245-271. doi: 10.1007/s10459-023-10231-0. Epub 2023 May 25.

PMID: 37227541Free PMC article.Review.

 

Söderholm JJ, Socada JL, Rosenström TH, Ekelund J, Isometsä E. Borderline personality disorder and depression severity predict suicidal outcomes: A six-month prospective cohort study of depression, bipolar depression, and borderline personality disorder. Acta Psychiatr Scand 2023;148:222-232.

doi: 10.1111/acps.13586. Epub 2023 Jul 12. PMID: 37438939

 

Etenevässä BiBoDep-kohorttitutkimuksessa seurattiin intensiivisesti itsemurhayritysten ja vakavien itsemurha-ajatusten esiintymistä kolmessa depressiopotilaiden ryhmässä: tavallinen depressio, bipolaarinen depressio sekä epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvä. Toivottomuus ja epävakaan persoonallisuuden piirteet ennustivat sekä itsemurhayrityksiä että itsemurha-ajattelua. Itsemurha-ajattelun vaihtelu kytkeytyi seurannassa vahvasti depressiivisten oireiden vaihteluun kaikissa potilasryhmissä.

 

Oskarsson H, Mehlum L, Titelman D, Isometsä E, Erlangsen A, Nordentoft M, Mittendorfer-Rutz E, Hökby S, Tomasson H, Palsson SP. Nordic region suicide trends 2000–2018; sex and age groups. Nord J Psychiatry 2023 VOL 77, NO. 7, 721-730

doi: 10.1080/08039488.2023.2231918. PMID: 37435817

Pohjoismaisessa yhteistyöprojektissa kartoitettiin itsemurhakuolleisuuden kehitystä Pohjoismaissa vuosina 2000–2018. Itsemurhakuolleisuus laski merkittävästi koko alueella, eniten Suomessa (34,9%) ja vähiten Norjassa (1,4%). Kokonaiskuvasta poikkeavista trendeistä merkittävin oli nuorten (15-24v) naisten kohonnut itsemurhakuolleisuus.