Tieteessä tapahtuu: HY & HUS psykiatrian julkaisuja

Söderholm JJ, Socada JL, Rosenström TH, Ekelund J, Isometsä E. Borderline personality disorder and depression severity predict suicidal outcomes: A six-month prospective cohort study of depression, bipolar depression, and borderline personality disorder. Acta Psychiatr Scand 2023;148:222-232.

doi: 10.1111/acps.13586. Epub 2023 Jul 12. PMID: 37438939

 

Etenevässä BiBoDep-kohorttitutkimuksessa seurattiin intensiivisesti itsemurhayritysten ja vakavien itsemurha-ajatusten esiintymistä kolmessa depressiopotilaiden ryhmässä: tavallinen depressio, bipolaarinen depressio sekä epävakaaseen persoonallisuuteen liittyvä. Toivottomuus ja epävakaan persoonallisuuden piirteet ennustivat sekä itsemurhayrityksiä että itsemurha-ajattelua. Itsemurha-ajattelun vaihtelu kytkeytyi seurannassa vahvasti depressiivisten oireiden vaihteluun kaikissa potilasryhmissä.

 

Oskarsson H, Mehlum L, Titelman D, Isometsä E, Erlangsen A, Nordentoft M, Mittendorfer-Rutz E, Hökby S, Tomasson H, Palsson SP. Nordic region suicide trends 2000–2018; sex and age groups. Nord J Psychiatry 2023 VOL 77, NO. 7, 721-730

doi: 10.1080/08039488.2023.2231918. PMID: 37435817

Pohjoismaisessa yhteistyöprojektissa kartoitettiin itsemurhakuolleisuuden kehitystä Pohjoismaissa vuosina 2000–2018. Itsemurhakuolleisuus laski merkittävästi koko alueella, eniten Suomessa (34,9%) ja vähiten Norjassa (1,4%). Kokonaiskuvasta poikkeavista trendeistä merkittävin oli nuorten (15-24v) naisten kohonnut itsemurhakuolleisuus.