Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu

Lisätiedot valtakunnallisesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kuulustelusta sekä  ohjeet kuulusteluun ilmoittautumiseen löytyvät lääketieteelliset.fi /ammatillinen jatkokoulutus -sivuilta.

 

Erikoislääkärikoulutuksen uusi opinto-opas on julkaistu 1.8.2023, ja samalla on päivitetty erikoislääkäritentin kuulusteluvaatimuksia. Muutokset ovat merkittäviä ja jo nyt voimassa:

Psykiatrian erikoislääkäritenttiin vuosikymmeniä kuulunut Kaplan & Sadockin laaja käsikirja on poistettu tenttivaatimuksista, samoin psykofarmakologian kirja on vaihtunut. Niiden tilalle on nostettu kotimainen Psykiatria-oppikirja sekä Maudsley Prescribing Guidelines.

HUOM! Tieto tenttivaatimusten muutoksesta tulee kovin myöhään syksyn erikoislääkäritenttiin osallistuville erikoistuville lääkäreille. Lopullinen päätös muutoksesta saatiin vasta kesäkaudella, ja tietokatkoksen vuoksi opinto-oppaasta puuttui suunniteltu merkintä muutosten voimaantulosta 2024 alusta.

Psykiatrian professorit ovat kansallisesti sopineet poikkeusmenettelystä syksyn 2023 psykiatrian erikoislääkäritentissä: vastata voi sekä vanhojen että uusien kirjavaatimusten mukaisesti.  Kysymykset laaditaan niin, että molemmilla pärjää täysimääräisesti, ja arvostelu toimii samoin. Alkuvuoden 2024 tentissä voimassa ovat uudet vaatimukset.

Uudet tenttivaatimukset