Reunapalvelut psykiatrian erikoisalalla

 Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutus sisältää vähintään 18 kuukautta muiden kuin yleislääketieteen erikoisalan koulutusta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutusta tulee suorittaa vähintään kolmella erikoisalalla, kutakin vähintään 3 kuukautta. Lisäksi koulutukseen kuuluu vapaavalintainen osio, jonka aikana voi suorittaa muiden erikoisalojen koulutusta.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus sisältää yhteensä yhdeksän (9) (vanhempi OPS yht. 12) kuukautta käytännön koulutusta työterveyshuoltoa tukevilla kliinisillä erikoisaloilla. Koulutusjakson tavoitteena on, että erikoistuva osaa tunnistaa erikoisalan tärkeimmät työkykyyn vaikuttavat sairaudet ja niiden tutkimisen sekä tuntee em. sairauksien näyttöön perustuvat hoitokäytännöt sekä osaa toimia terveydenhuollon yhdyspinnoilla paikallisia hoitoketjuja hyödyntäen. Tätä kliinistä koulutusta suoritetaan vähintään kahdella (vanh. OPS kolmella) soveltuvalla erikoisalalla ja vähintään kolme (3) kuukautta/erikoisala.

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä, usein pitkäaikaisia tai toistuvia, ja pääosin perusterveydenhuollossa hoidettavia. Ne ovat myös keskeisin ennenaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmäryhmä. Reunakoulutus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on siksi hyödyllistä sekä yleislääketieteen että työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kannalta.

 

HUS Psykiatrian tulosyksikkö tarjoaa yleislääketieteen ja työterveyshuollon reunapalveluiksi koulutusta, joka sisältää:

 

  1. Kliinistä työtä soveltuvassa psykiatrian yksikössä, esimerkiksi mielialahäiriölinjan tai akuuttilinjan aluepoliklinikalla; sairaalaosastolla, riippuvuuspsykiatrian, vanhuspsykiatrian yksikössä tai jollakin muulla HUS Psykiatrian soveltuvalla erityispoliklinikalla. Työpisteestä nimetään koulutusta seuraava ja tukeva esimieslääkäri.
  1. Kliinisen työjakson aikana järjestetään viikoittain tunti lähiohjausta samalla tavoin kuin psykiatriaan erikoistuville lääkäreille.
  1. Koulutusjakson aikana reunapalveluita suorittavat osallistuvat psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen runkokoulutukseen (2-5h/viikko). Tämä sisältää Helsingin yliopiston psykiatrian osaston psykiatriaan erikoistuville tuottaman koulutuksen. Koulutukseen voi osallistua etänä.
    1. runkovaiheen seminaarit 2h kahden viikon välein
    2. viikoittaiset tiistailuennot
    3. kampuskohtainen, kouluttajalääkäreiden koordinoima toimipaikkakoulutus

Kaikissa reunapalveluihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä Sairaanhoitaja / Projektisuunnittelija Janita Leikas janita.leikas@hus.fi tai p. 040 654 5851