Lähijohtajakoulutus muuttui 1.1.2018 alkaen

Lähijohtajakoulutuksen muutoksesta johtuen alla olevat ohjeet on päivitetty; ota yhteys meilahti-specialist @helsinki.fi. jos tarvitset lisätietoja ilmoittautumistasi varten. Erikoistumiskoulutukseen Helsingin yliopistossa kuuluu lähijohtajapätevyyden antava koulutus v. 2019 loppuun asti. Sen laajuus on 30 opintopistettä (op) ja se antaa valmiudet toimia lähijohtajana sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Koulutus koskee 1.8.2009 – 31.12.2017 välillä erikoistumisopinto-oikeuden saaneita lääkäreitä ja hammaslääkäreitä myös jos tekee toista tai kolmatta erikoislääkäritutkintoa. Lähijohtajakoulutuksen muutos 30 op:sta 10 op:een tapahtui vuoden 2018 alusta alkaen. Ennen vuotta 2018 opinto-oikeuden saaneet erikoistuvat ovat voineet vastata 31.12.2017 asti Moodlessa olevaan valintakyselyyn, jossa he sitoutuvat joko 30 op tai 10 op suoritukseen. Suoritusaikaa on muutoksen siirtymäkauden loppuun 31.12.2019 asti. Mikäli et vastannut kyselyyn, opintoihisi kuuluu silloin automaattisesti johtamisopintoja 10 op.Vuonna 2018 erikoistumisopinto-oikeuden saaneet:
Pakollinen johtamiskoulutus on kaikilla Helsingin yliopistossa 1.1.2018 jälkeen opinto-oikeuden saaneilla 10 opintopistettä. Tämä laajuus ei anna lähijohtajapätevyyttä ja siksi sitä ei merkitä erikoistumisesta annettavaan koulutustodistukseen. Johtamisopinnot 10 op voi koota oman valinnan mukaan aikaisemman 30 op kokonaisuuden tarjonnasta.

Ajantasainen tiedotus https://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/

Vastaa