Koulutuksen yleiskuvaus

  • Kliininen työ

+ Lähiohjaus

+ Työnohjaus (HY: 24 kk)

+ Osaamisen arviointi

+ Palaute

 

  • Teoriakoulutus
  • Johtamisopinnot
  • Runkokuulustelu viimeistään 2 v koulutuksen jälkeen; erikoislääkärikuulustelu

 

  • Täysipäiväisenä ohjattuna minimissään 5 v, pääsääntöisesti vaatii n. 6 v
    • 9 kk tk:ssa
    • vähintään 1 v yo-sairaalassa ja 1 v yo-sairaalan ulkopuolella