Syksyn 2017 seminaaripäivät

16.08. 2017 Kognitiivinen työote – jatkoa keväältä  Klaus Ranta

30.08.2017, 13.09.2017, 27.09.2017, 11.10.2017, 25.10.2017, 08.11.2017, 22.11.2017 ja 20.12.2017.

Peter Fonagy Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen juhlaseminaarissa

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY
40-vuotisjuhlaseminaari
pe 10.11.2017
Paikka:
Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)
 
Yhdis­tyk­sen 40-vuotisjuhlavuoden kun­niaksi olemme kut­su­neet prof. Peter Fona­gyn luen­noi­maan nuo­ruusi­käis­ten psyyk­ki­sistä häi­riöistä ja nii­den hoi­ta­mi­sesta. Peter Fonagy toi­mii Anna Freud Cen­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­jana ja pro­fes­so­rina Uni­ver­sity Collegessa Lon­toossa ala­naan Con­tem­po­rary Psyc­hoa­na­ly­sis and Deve­lop­men­tal Science. Fonagy tun­ne­taan mm. men­ta­li­saa­tiota, väki­val­taa, per­soo­nal­li­suus­häi­riöitä ja psy­ko­te­ra­piaa käsit­te­le­vistä tut­ki­muk­sis­taan, jossa hän pyr­kii teke­mään teo­riasta ja tieteestä rele­vant­tia klii­ni­selle työlle. Psy­koa­na­lyy­sin pii­rissä hän on aikamme johtavimpia tut­ki­joita. Ilta­päi­vällä vie­raa­namme on rap-artisti Pale­face. Tervetuloa!
Lisätietoa:
Kou­lu­tus­päi­vän hinta on jäse­nille 50 € ja ei-jäsenille 170 €. Sitova ilmoit­tau­tu­mi­nen 31.10.2017 men­nessä yhdis­tyk­sen net­ti­si­vu­jen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi erikoistu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta puh. 044-283 6806 seija.m.ollikainen(-at-)gmail.com tai Olli Salolta olli.salo(-at-)kuh.fi
Seminaarin aikataulu nähtävissä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus
Sitovat ilmoittautumiset 31.10.2017 mennessä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

SIPS koulutus 7.-8.11.2017

VARTSU ry järjestää : SIPS – Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes – menetelmäkoulutuksen

Kouluttaja: Barbara Walsh, Ph.D., Yale University, PRIME Clinic, USA. Paikka: Basement 24, Unioninkatu 24, Helsinki. Aika: 7.11.-8.11.2017 klo 8:30-16:00. Hinta: 270 €.

Ilmoittautuminen: 15.10.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: vartsu@vartsu.fi. Lisätietoja: nikgran@hotmain.com.

Tämä koulutus on hyväksytty erikoistumiskoulutukseen, koska menetelmä on keskeinen nuorisopsykiatriassa käytettävä.

 

Nuorisolääkäripäivät 31.3.-1.4.2017

Kohderyhmä: nuorisolääketieteestä kiinnostuneet lääkärit ja lääketieteen opiskelijat. Järjestäjä: Suomen Nuorisolääkärit ry ja Orion

Ohjelma nähtävissä: https://nuorisolaakarit.yhdistysavain.fi/

Tilaisuus kerryttää nuorisolääketieteen erityispätevyyteen vaadittavaa koulutusta.

Tilaisuutta anotaan myös erikoistumiskoulutukseksi (Oulun yliopisto) yleislääketieteeseen, lastentaudeille, lastenpsykiatrialle, nuorisopsykiatrialle, psykiatrialle ja lastenneurologialle (31.3.2017 5 tuntia ja 1.4.2017 3 tuntia, yhteensä 8 tuntia

Ilmoittaudu 20.3.2017 mennessä lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sihteerille katri.makkonen@fimnet.fi ja maksamalla osallistumismaksu Nuorisolääkärit ry:n tilille FI96 5780 3820 0917 82 24.3.2017 mennessä. Nuorisolääkärit ry:n jäsenet 50 euroa, muut lääkärit 80 euroa. Viestikenttään on syytä kirjoittaa osallistujan nimi ja sähköpostiosoite. Kurssihinta sisältää luennot, majoituksen 2-3hh huoneissa ja tarjoilut Orionin Tuohilammen koulutuskeskuksessa, Tuohilammentie 160, Vihti.

On tärkeää että ilmoittaudut myös oheisen linkin kautta, jossa kysytään lisätietoja koskien Tuohilammella majoittumista ym. https://www.lyyti.fi/reg/NLP2017

Nuorisopsykiatrian päivät 6.-7.4.2017

Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen koulutus Helsingissä teemalla NÄKÖALATTOMUUTTA VAI MIELENHÄIRIÖITÄ?

Kevään koulutuspäivien aiheet käsittelevät nuorten näköalattomuuteen ja syrjäytymisriskiin liittyviä vaikeuksia, joita kohtaamme nuorten ja perheiden kanssa työskennellessä. Onko kyse yksilön elämänhallinnan pulmista, psyykkisistä häiriöistä vai yhteiskunnallisista ongelmista ja trendeistä, jotka vaikuttavat perheisiin, yksilöihin, mieleen ja terveyteen? Kliinisten interventioiden ja kehityspsykologisten näkökulmien lisäksi aiheina ovat nuorten päihteidenkäyttö, rikollisuus ja koulun mahdollisuus ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Koulutuspäivien aikataulu nähtävissä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta  http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus

Ilmoittautumiset 30.3.2017 mennessä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta  http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

Lisätietoa: Koulutuspäivien hinta on jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeuspsykiatriaan.

 

Kevään 2017 seminaarisarja

Kalentereihin tiedoksi kevätkauden nuorisopsykiatrian seminaaripäivät ja paikat:
18.1.  Ahlfors
1.2. Tammisali
15.2. Aura
1.3. Aura
15.3. Aura
29.3. Tammisali
12.4. Tammisali
26.4. Tammisali
10.5. Tammisali
24.5. Tammisali
7.6. Tammisali

Nuorisopsykiatrian päivät 10.-11.11.2016

Syksyn koulutustarjontaa:

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY:n järjestämät Nuorisopsykiatrian päivät 10.-11.11.2016

Scandic Grand Marina, Marina Congress Center, Helsinki

ONX MUN PAKKO?

Näkökulmia pakko-oireiseen häiriöön

Koulutuspäivien aikataulu nähtävissä osoitteesta 
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus

Ilmoittautumiset 1.11.2016 mennessä osoitteesta 
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

Koulutus on maksullinen.

Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeuspsykiatriaan. Tarvittaessa lisätietoja Seija Ollikaiselta seija.ollikainen@welho.com tai Olli Salolta olli.salo@kuh.fi

Syksyn 2016 seminaaripäivät

24.8, Aura-sali
7.9, Aura-sali
21.9, Tammisali
5.10, Tammisali
19.10, Tammisali
2.11, Aura-sali
16.11, Tammisali
30.11, huom! iltapäiväseminaari
14.12 Tammisali

Nuorisolääkäripäivät 8.-9.4.2016

Kohderyhmä on nuorisolääketieteestä kiinnostuneet lääkärit. Paikkana Orionin Tuohilammen koulutuskeskus.

Järjestäjä: Suomen Nuorisolääkärit ry ja Orion Pharma.

Ilmoittautuminen 31.3.2016 mennessä sähköpostilla yhdistyksen sihteerille katri.makkonen@espoo.fi, häneltä voi pyytää lisätietoja. Hinta: Nuorisolääkärit ry:n jäsenet 50 euroa, muut lääkärit 80 euroa.

Koulutusta haetaan Oulun yliopistolta teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi yleislääketieteen, lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkärikoulutukseen.

Ohjelma (lyhennetty): pe 8.4.2016, 10.00 Ilmoittautuminen, 11.30 Poikien maailmasta ja paineista, Antti Ervasti, sosionomi, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), psykoterapeutti, 12.30 Tapausselostukset nuorista (2 x 15 min), osa 1, nuorisolääketieteen erityispätevyyttä suorittavat, 14.00 Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, transseksuaalisuus, Mikko Väisänen, YTM, Sinuiksi-hankkeen tj ja Samuel Susilinna, kokemuskouluttaja, 15.00 Sosiaalinen vai seksuaalinen, Marko Toljamo, viestintäpäällikkö, 16.30 Tapausselostukset nuorista (2 x 15 min), osa 2, nuorisolääketieteen erityispätevyyttä suorittavat, la 9.4., 09.00-12.00 Motivoiva haastattelu (toiminnallinen sessio), Jouni Susi, päihdetyön koordinaattori

Nuorisopsykiatrian päivät 7.-8.4.2016

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää Nuorisopsykiatrian päivät 7.-8.4.2016 Helsingissä ajankohtaisesta aiheesta

MONIKULTTUURISUUDEN HAASTEET NUORISOPSYKIATRIASSA

Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeuspsykiatriaan.

Koulutuspäivien aikataulu nähtävissä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta  http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus

Ilmoittautumiset 31.3.2016 mennessä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta  http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu