Koulutuksen tutkintomuotoisuus poistui 1.2.2015 alkaen

ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OHJAUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN VASTUULLE – KOULUTUKSEN TUTKINTOMUOTOISUUS POISTUI 1.2.2015 ALKAEN Eduskunta hyväksyi 30.12.2014 lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014). Laki astuu voimaan 1.2.2015. Sen mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta säädellään jatkossa tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Yliopisto säilyy edelleen koulutuksen toteuttajana, ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen. Koulutukseen ottamisen kriteerit säilyvät toistaiseksi ennallaan. Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ottaa erikoislääkärikoulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkä- rin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja erikoishammaslääkäri koulutusta suorittamaan henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Koulutusohjelmien pituudet tai sisällöt eivät muutu. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) annettiin 29.1.2015. Asetus astui voimaan 1.2.2015. Uusi lainsäädäntö koskee kaikkia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäriopiskelijoita ilman siirtymäaikaa. Kaikki koulutuksessa olevat tulevat saamaan todistuksen erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittamisesta tutkintotodistuksen sijaan. Tämä koskee myös ennen lain voimaantuloa erikoistumiskoulutuksen aloittaneita opiskelijoita.

Lisätiedot:

Lääketieteellisen tiedekunnan opintototoimisto med-ammatillinen@helsinki.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi

Finlex www.finlex.fi