Nuorisopsykiatrian päivät 6.-7.4.2017

Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen koulutus Helsingissä teemalla NÄKÖALATTOMUUTTA VAI MIELENHÄIRIÖITÄ?

Kevään koulutuspäivien aiheet käsittelevät nuorten näköalattomuuteen ja syrjäytymisriskiin liittyviä vaikeuksia, joita kohtaamme nuorten ja perheiden kanssa työskennellessä. Onko kyse yksilön elämänhallinnan pulmista, psyykkisistä häiriöistä vai yhteiskunnallisista ongelmista ja trendeistä, jotka vaikuttavat perheisiin, yksilöihin, mieleen ja terveyteen? Kliinisten interventioiden ja kehityspsykologisten näkökulmien lisäksi aiheina ovat nuorten päihteidenkäyttö, rikollisuus ja koulun mahdollisuus ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Koulutuspäivien aikataulu nähtävissä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta  http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus

Ilmoittautumiset 30.3.2017 mennessä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta  http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu

Lisätietoa: Koulutuspäivien hinta on jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeuspsykiatriaan.

 

Leave a Reply