Nuorisopsykiatrian päivät 5.-6.11.2015

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY:n koulutus
Nuorisopsykiatrian päivät 5.-6.11.2015
Paikka: Audi­to­rio Leo­nardo da Vinci, Itä­me­ren­katu 11-13, Hel­sinki (Ruo­ho­lah­den metroasema)
Aihe:
ITSETUHOINEN NUORI
Lisätietoa:
Kou­lu­tus­päi­vien hinta on jäse­nille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170/1 pv. Kou­lu­tusta ano­taan Hel­sin­gin yli­opis­ton hyväk­sy­mäksi eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­seksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeus­p­sy­kiat­ri­aan. Lisä­tie­toja Seija Olli­kai­selta seija.ollikainen@welho.com tai Olli Salolta olli.salo@kuh.fi

Syksyn 2015 seminaaripäivät

Syksyn 2015 nuorisopsykiatrian seminaari-aamupäivät on sovittu. Laittakaa kalentereihinne! Esiintyjät ja aiheet päivitän myöhemmin.

  • 19.8. Tammisali
  • 2.9. Ahlfors-sali
  • 16.9. C.Sibelius auditorio
  • 30.9. Tammisali
  • 14.10. Ahlfors-sali
  • 28.10. Ahlfors-sali
  • 11.11. Tammisali
  • 25.11. Tammisali
  • 9.12. Tammisali