Kirjat

Monografiat ja laajat kirjanosat:

Työväenkysymyksestä henkilöstöpolitiikkaan. Liiketoiminnan sosiaalinen ulottuvuus – tapaus Partek. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2018. 197 s.

Historia petollisena liittolaisena. Näkökulmia työväen, työelämän ja hyvinvointivaltion historiaan. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015. 248 s.

Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki. Vastapaino, Tampere 2008. 275 s.

Från arbetarfrågan till personalpolitik. – Antti Kuusterä (red.): Ett storföretag och dess omvandling. Parteks hundraåriga historia. Partek Oyj Abp, Helsingfors 2002, 265-384.
Työväenkysymyksestä henkilöstöpolitiikkaan. Antti Kuusterä (toim.): Suuryritys ja sen muodonmuutos. Partekin satavuotinen historia. Partek Oyj Abp, Helsinki 2002, 265-380.

Kansallinen työ. Suomalaisen suorituskyvyn vaalimisesta. Yliopistopaino, Helsinki 2001. 325 s.

Työjärjestys. Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta. Tutkijaliitto, Helsinki 1997. 213 s.

Suojelu, suoritus, subjekti. Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa. Historiallisia Tutkimuksia 189. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1994. 475 s.

Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Historiallisia Tutkimuksia 138. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1986. 553 s. (Diss.).

Eettisen ja elämänkatsomuksellisen kasvatuksen mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikoulujen Hämeenlinnan Opettajaopisto. Julkaisu 9, 1983. Hämeenlinna 1983. 173 s.

Anoen, taistellen, neuvotellen. Veturimiesten ammattiyhdistystoiminnan kehitys vuoteen 1976. Porvoo 1976. 382 s.

Toimitetut kirjat:

Nationalism and Democracy in the Welfare State. Toim. Pauli Kettunen, Saara Pellander & Miika Tervonen. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA 2022. 264 s.

Työntekijän osallisuus – Mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan. Toim. Pauli Kettunen. Gaudeamus, Helsinki 2021. 237 s.

北欧福祉国家は持続可能か: 多元性と政策協調のゆくえ. The Nordic Welfare Model – Still Sustainable? Toim. Klaus Petersen, Stein Kuhnle, Pauli Kettunen, Yōko Ōtsuka & Akio Kamiko. Minerva Shobo, Kyoto 2017. 456 s.

Race, Ethnicity and Welfare States – An American Dilemma? Toim. Pauli Kettunen, Sonya Michel & Klaus Petersen. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2015. 261 + xxv s.

Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries. Toim. Pauli Kettunen, Stein Kuhnle & Yuan Ren. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 7. NordWel, Helsinki 2014. 317 s.

Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Toim. Pauli Kettunen & Hannu Simola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2012. 555 s.

Beyond Welfare State Models – Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Toim. Pauli Kettunen & Klaus Petersen. Edward Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2011. 247 s.

Le passè et le futur de l’Etat-providence nordique – The Past and Future of the Nordic Welfare State. Toim. Pauli Kettunen & Klaus Petersen. Special issue of Revue d’Histoire Nordique – Nordic Historical Review, no 9. Toulouse 2010.

The Nordic Welfare State. Toim. Stein Kuhnle, Chen Yinzhang, Klaus Petersen, Pauli Kettunen. Fudan University Press, Shanghai 2010. 430 s. [in Chinese].

The Cold War and the Politics of History. Toim. Juhana Aunesluoma & Pauli Kettunen. Edita Publishing Ltd / University of Helsinki, Department of Social Science History, Helsinki 2008. 392 s.

Lamakirja. Näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin. Toim. Helena Blomberg, Matti Hannikainen, Pauli Kettunen. Kirja-Aurora, Turku 2002. 411 s.

Lokalt och internationellt. Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen. Toim. Pauli Kettunen. Papers on Labour History VI. Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland, Tammerfors 2002. 394 s.

Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista I-II. Toim. Pauli Kettunen, Auli Kultanen, Timo Soikkanen. Kirja-Aurora, Turku 2000. 517 + 377 s.

Global Redefining of Working Life – A New Nordic Agenda for Competence and Participation? Toim. Daniel Fleming, Pauli Kettunen, Henrik Söborg & Christer Thörnqvist. Nord 1998:12. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1998. 364 s.

Models, Modernity and the Myrdals. Toim. Pauli Kettunen & Hanna Eskola. Renvall Institute Publications 8. The Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki. Helsinki 1997. 205 s.

Äänekäs kansa. Toim. Pauli Kettunen, Raimo Parikka, Anu Suoranta. Väki voimakas 8. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 1996. 152 s.

Arbete och nordisk samhällsmodell. Toim. Pauli Kettunen & Tapio Rissanen. Papers on Labour History IV. Tammerfors 1995. 405 s.

Strike and Social Change. Toim. Pauli Kettunen. Turku Provincial Museum. Publications Series 7. Turku 1993. 171 s.

Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen. Toim. Pauli Kettunen. Papers on Labour History I. Publications by the Finnish Society for Labour History and Cultural Traditions. Helsinki 1986. 411 s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *