Artikkeleita vuoden 2010 jälkeen

Jorma Kalela (1940-2022). Historiallinen Aikakauskirja 1/2023, 92-93.

Den finländska arbetarrörelsen på 1930-talet. Teoksessa 1930-talet i Norden: Folkhemsbygge och kamp mot fascismens framväxt. Stockholm: Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap & Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 65-85.

Internationalism in Socialist Conceptualizations of Politics in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries. Teoksessa Pasi Ihalainen & Antero Holmila (eds.):Nationalism and Internationalism Intertwined : A European History of Concepts Beyond the Nation State. European Conceptual History; Vol. 7. Berghahn books, 86-111.

Democratic welfare nationalism and competitive community: changing ideals of social harmony in the regulation of capitalism. Teoksessa Pauli Kettunen, Saara Pellander & Miika Tervonen (eds.): Nationalism and Democracy in the Welfare State. Edward Elgar, Cheltenham 2022, 78-102.

Introduction: rethinking nationalism and democracy in the welfare state. Teoksessa Pauli Kettunen, Saara Pellander & Miika Tervonen (eds.): Nationalism and Democracy in the Welfare State. Edward Elgar, Cheltenham 2022, 1-17.

Pauli Kettunen & Klaus Petersen: Images of the Nordic welfare model: Historical layers and ambiguities. Teoksessa Haldor Byrkjeflot, Lars Mjøset, Mads Mordhorst & Klaus Petersen (eds.): The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge, Abingdon 2021, 13-33.

Welfare state, competition state, security state. Nationalism in nation-state responses to cross-border mobilities. Teoksessa Jussi P. Laine, Ilkka Liikanen, James W. Scott (eds.): Remapping Security on Europe’s Northern Borders. Routledge, Abingdon 2021, 201-220.

Johdanto: Osallisuus ratkaisuna – millaisiin ongelmiin. Teoksessa Pauli Kettunen (toim.): Työntekijän osallisuus – mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan. Gaudeamus, Helsinki 2021, 11-35.

Janus-kasvoinen osallisuus. Teoksessa Pauli Kettunen (toim.): Työntekijän osallisuus – mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan. Gaudeamus, Helsinki 2021, 178-188.

Sopeuttamisen kriitikosta muutokseen mukauttajaksi: Väinö Linna ja kansallinen suorituskyky. Teoksessa Jyrki Nummi, Maria Laakso, Toni Lahtinen & Pertti Haapala (toim.): Väinö Linna – tunnettu ja tuntematon. WSOY, Helsinki 2020, 213-238.

The rise and fall of the Nordic utopia of an egalitarian wage work society. Teoksessa Sakari Hänninen, Kirsi-Marja Lehtelä & Paula Saikkonen (toim.): The Relational Nordic Welfare State. Between Utopia and Ideology. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019, 95-118.

Eturistiriidat ja suunnittelu Mauno Koiviston yhteiskuntapolitiikassa. Työväentutkimus Vuosikirja 2019, 44-50.

Perifeerinen avantgardismi kansallisen toimijuuden suuntaajana. Teoksessa Juhani Koponen & Sakari Saaritsa (toim.): Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Suomi kehityksen kiinniottajana. Gaudeamus, Helsinki 2019, 201-217.

Conflicting interests and science-based planning in the making of the welfare state. Sartoniana, Vol 32, 2019, 171-189.

The Concept of Society in the Making of the Nordic Welfare State. Teoksessa Stein Kuhnle, Per Selle & Sve, E. O. Hort (toim.): Globalizing Welfare. An Evolving Asian-European Dialogue. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2019, 143-161.

Historian kansallista tehtävää jatketaan, laajennetaan ja tutkitaan. Teoksessa Petri Karonen (toim.): Tiede ja yhteiskunta. Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2019, 216-301.

The Conceptual History of the Welfare State in Finland. Teoksessa Nils Edling (toim.): The Changing Meanings of the Welfare State. Histories of a Key Concept in the Nordic Countries. Berghahn, New York & Oxford 2019, 225-275.

The concept of nationalism in discussions on a European society. Journal of Political Ideologies, Vol 23, Issue 3 (2018), 342-369.

Wars, nation and the welfare state in Finland. Teoksessa Herbert Obinger, Klaus Petersen & Peter Starke (toim.): Warfare and Welfare. Military Conflict and Welfare State Development in Western Countries. Oxford University Press, Oxford 2018, 260-289.

Sosialidemokratian historia – itseymmärrys ja tutkimus. Teoksessa Jarmo Peltola & Erkki Vasara (toim.): Tehtävänä työväenhistoria. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 30 vuotta. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2018, 129-154.

フィンランド――北欧モデルが抱える社会・経済間の緊張 [Finland – The Tension between the Social and the Economic in the Nordic Model]. Teoksessa 北欧福祉国家は持続可能か: 多元性と政策協調のゆくえ. The Nordic Welfare Model – Still Sustainable? Ed. by Klaus Petersen, Stein Kuhnle, Pauli Kettunen, Yōko Ōtsuka & Akio Kamiko. Minerva Shobo, Kyoto 2017.

Pauli Kettunen, Urban Lundberg, Mirja Österberg & Klaus Petersen: The Nordic model and the rise and fall of Nordic cooperation. Teoksessa Johan Strang (ed.): Nordic Cooperation. A European region in transition. Routledge, London and New York 2015, 69-91.

Pauli Kettunen, Sonya Michel & Klaus Petersen: Introduction: An American Dilemma? Teoksessa Pauli Kettunen, Sonya Michel & Klaus Petersen (eds.): Race, Ethnicity and Welfare States – An American Dilemma? Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2015, xi-xxv.

Hyvinvointivaltion yhteiskunta. Teoksessa Janne Autto & Mikael Nygård (toim.): Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus. Lapland University Press, Rovaniemi 2015, 71-109.

Työläisen sielu ja mieli. Aksel Rafael Kurki ja muita työvoiman käsittelyn opettajia. Teoksessa Kari Kantasalmi & Mauri Nest (toim.): Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita. Näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Tampere University Press, Tampere 2014, 271-301.

Conflicts and compromises in the Nordic pattern of social regulation. Teoksessa Pauli Kettunen, Stein Kuhnle & Yuan Ren (eds.): Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 7. NordWel, Helsinki 2014, 96-121.

The Language of Social Politics in Finland. Teoksessa Daniel Béland & Klaus Petersen (toim.): Analysing Social Policy Concepts and Language: Comparative and Transnational Perspectives. Policy Press, Bristol 2014, 157-176.

Unsere Wettbewerbsfähigkeit – Nationalismus und globaler Wirtschaftswettbewerb in Finnland. Teoksessa Deutsch-Finnische Gesellschaft (Hrsg.): Finnland im Blick. Historische und zeitgeschichtliche Studien. Festschrift für Dörte Putensen. Redaktion: Manfred Menger und Burkhart E. Poser. SAXA Verlag, Berlin 2014.

Luokkasopuilua ja pohjoismaisuutta – Suomalaiset Kansainvälisessä työjärjestössä ensimmäisen maailmansodan jälkivaiheesta kylmän sodan alkuvuosiin. Teoksessa Louis Clerc & Tiina Lintunen (toim.) Suomen asialla? Yksityiset ja julkiset toimijat kansainvälisessä yhteistyössä. Ajankohta 16. Poliittisen historian vuosikirja 2013. Turku 2013, 46-78.

The ILO as a Forum for Developing and Demonstrating a Nordic Model. Teoksessa Sandrine Kott & Joelle Droux (toim.): Globalizing social rights. The International Labour Organization and Beyond. Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York 2013, 210-230.

Vocational education and the tensions of modernity in a Nordic periphery. Teoksessa Mette Buchardt, Pirjo Markkola & Heli Valtonen (toim.): Education, State and Citizenship. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 4. NordWel, Helsinki 2013, 31-55.

Hyvän kehän kerrokset ja rajat. Teoksessa Antti Alaja (toim.):Kriisikierteestä hyvän kehään. Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 4/2012, Helsinki 2012, 13-36.

Reinterpreting the Historicity of the Nordic Model. Nordic Journal of Working Life Studies, Vol 2, No 4 (2012), 21-43.

Pauli Kettunen, Marja Jalava, Hannu Simola & Janne Varjo: Tasa-arvon ihanteesta erinomaisuuden eetokseen: Koulutuspolitiikka hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. Teoksessa Pauli Kettunen & Hannu Simola (toim.): Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2012, 25-62.

Kansallinen toimijuus suomalaisessa politiikassa. Teoksessa Kari Paakkunainen (toim.): Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsinki 2012, 75-98.

Työväki ja sen liike sosiaalidemokratian itseymmärryksessä. Teoksessa Mikko Majander & Kimmo Rentola (toim.): Ei ihan teorian mukaan. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura / Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, Helsinki 2012, 67-84.

Welfare Nationalism and Competitive Community. Teoksessa Andrzej Marcin Suszycki (ed.): Welfrare citizenship and welfare nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 2. NordWel, Helsinki 2011, 79-117.

Työnjohdon valta ja tieto 1900-luvun alkupuolella. Teoksessa Risto Rinne & Arto Jauhiainen (toim.): Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Kansanvalistusseura/Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Helsinki 2011, 118-145.

The transnational construction of national challenges: the ambiguous Nordic model of welfare and competitiveness. Teoksessa Pauli Kettunen & Klaus Petersen (eds.): Beyond Welfare State Models – Transnational Historical perspectives on Social Policy. Edward Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2011, 16-40.

Introduction: rethinking welfare state models. Teoksessa Pauli Kettunen & Klaus Petersen (eds.): Beyond Welfare State Models – Transnational Historical perspectives on Social Policy. Edward Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2011, 1-15 (yhdessä Klaus Petersenin kanssa).

The sellers of labour power as social citizens – A Utopian wage work society in the Nordic visions of welfare. Teoksessa Helena Blomberg & Nanna Kildal (toim.): Workfare and welfare state legitimacy. NordWel Studies in Historical Welfare State Research 1. NordWel, Helsinki 2010, 16-45.

Le national et le transnational dans l’essor et le déclin de l’État-providence nordique : Une perspective comparée. Revue d’Histoire Nordique n°9, 2009. Toulouse 2010, 27-56 (yhdessä Klaus Petersenin kanssa).

Onko elinkeinoelämästä osapuoleksi? Teoksessa Anu Suoranta & Anu-Hanna Anttila (toim.): Yksin sovittu. Osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka. Vastapaino, Tampere 2010, 29-51.

The Nordic Model and the Tension between the Social and the Economic – Finland as a case. Teoksessa Stein Kuhnle, Chen Yinzhang, Klaus Petersen & Pauli Kettunen (toim): The Nordic Welfare State. Fudan University Press, Shanghai 2010, 82-106. [in Chinese]

Vocational Education as an Answer – to What Questions? Teoksessa Jaakko Kauko, Risto Rinne & Heli Kynkäänniemi (toim.): Restructuring the Truth of Schooling – Essays on Discursive Practices in the Sociology and Politics of Education. Research in Educational Sciences 48. Finnish Educational Research Association, Jyväskylä 2010, 199-225.

Työväen ja historian liitto – ja sen vapauttava purkautuminen. Teoksessa Maria Lähteemäki & Anu Suoranta (toim.): Pitkänsillan tuolla puolen… Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta. Työväen Arkiston julkaisuja 5. Työväen Arkisto, Helsinki 2010, 11-22.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *