Books

Monographs and monograph-length chapters in books

Työväenkysymyksestä henkilöstöpolitiikkaan. Liiketoiminnan sosiaalinen ulottuvuus – tapaus Partek [From labour question to human resource management. The social dimension of business – Partek as a case]. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2018. 197 s.

Historia petollisena liittolaisena. Näkökulmia työväen, työelämän ja hyvinvointivaltion historiaan [History as a treacherous ally. Perspectives to labour, working-life and welfare-state histories]. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki 2015. 248 pp.

Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki [Globalisation and the national “we”. A historical critique of national gaze]. Vastapaino, Tampere 2008. 275 pp.

Från arbetarfrågan till personalpolitik [From labour question to human resource management]. In Antti Kuusterä (ed.): Ett storföretag och dess omvandling. Parteks hundraåriga historia. Partek Oyj Abp, Helsingfors 2002, pp. 265-384.
Työväenkysymyksestä henkilöstöpolitiikkaan. In Antti Kuusterä (ed.): Suuryritys ja sen muodonmuutos. Partekin satavuotinen historia. Partek Oyj Abp, Helsinki 2002, pp. 265-380.

Kansallinen työ. Suomalaisen suorituskyvyn vaalimisesta [National work. Studies on efforts for Finnish performance capacity]. Yliopistopaino, Helsinki 2001. 325 pp.

Työjärjestys. Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta [The order of work. Studies in the political history of work and knowledge]. Tutkijaliitto, Helsinki 1997. 213 pp.

Suojelu, suoritus, subjekti. Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa. – Summary: Protection, performance, and subject. Labour protection and the social modes of thought and action in Finland, c. 1880-1950. Historiallisia Tutkimuksia 189. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1994. 475 pp.

Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimus sosialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Zusammenfassung: Politische Bewegung und soziale Kollektivität. Eine Untersuchung über die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung in Finnland 1918-1930. Historiallisia Tutkimuksia 138. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1986. 553 pp. (Diss.).

Eettisen ja elämänkatsomuksellisen kasvatuksen mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa [Ethical education in vocational training]. Ammattikoulujen Hämeenlinnan Opettajaopisto. Julkaisu 9, 1983. Hämeenlinna 1983. 173 pp.

Anoen, taistellen, neuvotellen. Veturimiesten ammattiyhdistystoiminnan kehitys vuoteen 1976 [The history of Finnish locomotive drivers’ trade union activities until 1976]. Porvoo 1976. 382 pp.

Edited books

Nationalism and Democracy in the Welfare State. Ed. by Pauli Kettunen, Saara Pellander & Miika Tervonen. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA 2022. 264 pp.

Työntekijän osallisuus – Mitä se on ja mitä sillä tavoitellaan. Ed. by Pauli Kettunen. Gaudeamus, Helsinki 2021. 237 pp.

北欧福祉国家は持続可能か: 多元性と政策協調のゆくえ. The Nordic Welfare Model – Still Sustainable? Ed. by Klaus Petersen, Stein Kuhnle, Pauli Kettunen, Yōko Ōtsuka & Akio Kamiko. Minerva Shobo, Kyoto 2017. 456 pp.

Race, Ethnicity and Welfare States – An American Dilemma? Ed. by Pauli Kettunen, Sonya Michel & Klaus Petersen. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2015. 261 + xxv pp.

Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries. Ed. by Pauli Kettunen, Stein Kuhnle & Yuan Ren. NordWel Studies in Historical welfare State Research 7. NordWel, Helsinki 2014. 317 pp.

Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Ed. by Pauli Kettunen & Hannu Simola. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2012. 555 pp.

Beyond Welfare State Models – Transnational Historical perspectives on Social Policy. Ed. by Pauli Kettunen & Klaus Petersen. Edward Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA, 2011. 247 pp.

Le passè et le futur de l’Etat-providence nordique – The Past and Future of the Nordic Welfare State. Ed. by Pauli Kettunen & Klaus Petersen. Special issue of Revue d’Histoire Nordique – Nordic Historical Review, no 9. Toulouse 2010.

The Nordic Welfare State. Ed. by Stein Kuhnle, Chen Yinzhang, Klaus Petersen, Pauli Kettunen. Fudan University Press, Shanghai 2010. 430 pp. [in Chinese].

The Cold War and the Politics of History. Ed. by Juhana Aunesluoma and Pauli Kettunen. Edita Publishing Ltd / University of Helsinki, Department of Social Science History, Helsinki 2008. 392 pp.

Lamakirja. Näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin. Ed. by Helena Blomberg, Matti Hannikainen, Pauli Kettunen. Kirja-Aurora, Turku 2002. 411 pp.

Lokalt och internationellt. Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen. Ed. by Pauli Kettunen. Papers on Labour History VI. Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland, Tammerfors 2002. 394 pp.

Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista I-II. Ed. by Pauli Kettunen, Auli Kultanen, Timo Soikkanen. Kirja-Aurora, Turku 2000. 517 + 377 pp.

Global Redefining of Working Life – A New Nordic Agenda for Competence and Participation? Ed. by Daniel Fleming, Pauli Kettunen, Henrik Söborg & Christer Thörnqvist. Nord 1998:12. Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1998. 364 pp.

Models, Modernity and the Myrdals. Ed. by Pauli Kettunen & Hanna Eskola. Renvall Institute Publications 8. The Renvall Institute for Area and Cultural Studies, University of Helsinki. Helsinki 1997. 205 pp.

Äänekäs kansa. Ed. by Pauli Kettunen, Raimo Parikka, Anu Suoranta. Väki voimakas 8. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 1996. 152 pp.

Arbete och nordisk samhällsmodell. Ed. by Pauli Kettunen & Tapio Rissanen. Papers on Labour History IV. Tammerfors 1995. 405 pp.

Strike and Social Change. Ed. by Pauli Kettunen. Turku Provincial Museum. Publications Series 7. Turku 1993. 171 pp.

Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen. Ed. by Pauli Kettunen. Papers on Labour History I. Publications by the Finnish Society for Labour History and Cultural Traditions. Helsinki 1986. 411 pp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.