RECOVID

-tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa koronaviruksen takia hoidettujen potilaiden aivojen, sydämen ja keuhkojen toimintaan liittyvistä oireista ja erityisesti muistin, keskittymiskyvyn ja mielialan muutoksista 3 ja 6 kuukauden päästä sairaalahoidon päättymisestä. Lisäksi kerätään tietoa sairaudesta toipuneiden lisätuen tarpeesta. Saatujen tietojen pohjalta on mahdollista ohjata potilaat nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamien palveluiden piiriin sekä myös jatkossa suunnitella tarvittavia uudenlaisia interventioita.

Tutkimme COVID-19 sairauden takia tehohoidossa olleita, tavallisella osastolla hoidettuja ja kotona lievän taudin sairastaneita. Tutkimus toteutetaan HY:n ja HUS:n välisenä yhteistyönä. Lisäksi teemme Pohjoismaista yhteistyötä norjalaisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kanssa. Tieto lisää kipeästi tarvittavaa ymmärrystä uudesta koronaviruksesta.