Gradut käynnistyvät

Psykologian graduntekijät ovat tähän saakka tehneet aktiivisesti 6 kk:n neuropsykologisia tutkimuksia ja ovat nyt siirtymässä gradujensa työstämiseen.  Fokuksessa ovat sekä mielenterveyteen että kognitioon liittyvät teemat.

Kontrolleja haetaan

Aineiston keruu on edennyt hyvin, 6kk seurannat ovat meneillään. Vielä haemme vertailuryhmiin joitain tutkittavia.