Tutkimusryhmät koossa

Tutkimus on edennyt hienosti, ja kaikki tutkimusryhmät on nyt saatu kokoon. Uusia koehenkilöitä tai muitakaan ryhmiä ei enää rekrytoida. Aineisto saadaan kerättyä loppuun heinäkuun aikana. Kiitos kaikille mukaantulleille jo tässä vaiheessa!

 

Gradut käynnistyvät

Psykologian graduntekijät ovat tähän saakka tehneet aktiivisesti 6 kk:n neuropsykologisia tutkimuksia ja ovat nyt siirtymässä gradujensa työstämiseen.  Fokuksessa ovat sekä mielenterveyteen että kognitioon liittyvät teemat.

Kontrolleja haetaan

Aineiston keruu on edennyt hyvin, 6kk seurannat ovat meneillään. Vielä haemme vertailuryhmiin joitain tutkittavia.

Tutkimus käynnistyy

Ensimmäiset suostumukset on saatu ja tutkimus pääsee käynnistymään. Tutkijat ryhtyvät ottamaan yhteyttä osallistujiin aivan lähipäivinä.