Kontrolleja haetaan

Aineiston keruu on edennyt hyvin, 6kk seurannat ovat meneillään. Vielä haemme vertailuryhmiin joitain tutkittavia.