Tutkimusryhmät koossa

Tutkimus on edennyt hienosti, ja kaikki tutkimusryhmät on nyt saatu kokoon. Uusia koehenkilöitä tai muitakaan ryhmiä ei enää rekrytoida. Aineisto saadaan kerättyä loppuun heinäkuun aikana. Kiitos kaikille mukaantulleille jo tässä vaiheessa!

 

Kontrolleja haetaan

Aineiston keruu on edennyt hyvin, 6kk seurannat ovat meneillään. Vielä haemme vertailuryhmiin joitain tutkittavia.

Tutkimus käynnistyy

Ensimmäiset suostumukset on saatu ja tutkimus pääsee käynnistymään. Tutkijat ryhtyvät ottamaan yhteyttä osallistujiin aivan lähipäivinä.