2015

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää maatalous-, elintarvike- ja ravitsemisalan toisen asteen opettajille maksuttoman koulutusohjelman, jossa perehdytään ruokaketjun vastuullisuuteen seitsemästä eri näkökulmasta: ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallisuus ja talous. Koulutuksessa on ainutlaatuinen mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja asiantuntemusta ruokaketjun opettajien kesken.

Koulutushankkeessa tuetaan hyvien käytäntöjen leviämistä eri oppiaineiden välillä. Koulutus syventää näkemystä oman alan merkityksestä osana ruokaketjua ja tiivistää toivottua yhteistyötä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä koko ruokaketjun opettajien kesken.

Opettajat luovat uusia menetelmiä työelämäyhteyksien ja työpaikkaohjaajien koulutukseen sekä ohjauksen kehittämiseen yhteistyössä kollegoidensa kanssa.

Lisäksi koulutuksessa pohditaan tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa sekä TVT:n hyödyntämistä työpaikkaohjaajien koulutuksen järjestämisessä.

Toteutus

Koulutushanke koostuu viidestä koulutusosiosta (yhteensä 18 op). Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, mutta koulutusjaksot on mahdollista suorittaa myös kokonaan etäopiskeluna. Jokaiseen koulutusosaan sisältyy opettajien omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä. Opettajien osaamista lisätään aihealueiden lisäksi erityisesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Osallistujia suositellaan osallistumaan kaikkiin koulutusosioihin. Eläinten hyvinvointi ja hyvä hoito sekä Ihmisten hyvä ravitsemus osana ruokaketjua on myös mahdollisuus valita 1 tai 4 päiväiset kokonaisuudet.

 Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat maatalous-, ravitsemis- ja elintarvikealan toisen asteen opettajat. Bioenergia koulutuspäivät soveltuvat myös metsäalan opettajille.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu täältä

 

 Valintakriteerit

Koulutusohjelmaan valitaan ensisijaisesti vähintään kahteen moduuliin ilmoittautuneet. Etusijalla ovat ne oppilaitokset, joista osallistuu useampi opettaja.

Hinta

Opetushallituksen rahoittama koulutus on
osallistujille maksutonta.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat suomalaiset alan tunnustetut
asiantuntijat mm. Helsingin yliopistosta ja MTT:ltä.

 

Tiedustelut

Aija Kortesmaa
aija.kortesmaa@helsinki.fi
p. 040 569 4262

Merja Illi
merja.illi@helsinki.fi
p. 050 415 0530