Bioenergia

2 lähipäivää, Helsinki / etäopiskelu verkossa

Kevät 2015

Koulutuspäivien aikana käsitellään ruokaketjun eri osien hyödyntämismahdollisuuksia bioenergian lähteenä. Lisäksi käydään läpi bioenergiaketjun eri vaiheita ja muita biomassavarantoja.