Opetuksen kehittäminen

Alakohtaisen (ympäristöasiat, yrittäjyys, eläintenhyvinvointi, ravitsemus ja bioenergia) tiedon käsittelyn lisäksi koulutuksessa annetaan valmiuksia opetuksen kehittämiseen. Pedagoginen kehittyminen limittyy jokaiseen koulutusosioon niin, että viiden koulutusjakson kokonaisuus muodostaa eheän kokonaisuuden. Yksittäisiin koulutusosuuksiin osallistuva saa näin vain osan koko koulutuksen tarjoamasta pedagogisen kehittämisen osuudesta.

SISÄLTÖ

– TVT käytön mahdollisuus opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen toteutuksessa

– Oppilaiden yhdenmukainen arviointi sekä näyttöjen vastaavuus ammattitaitovaatimuksiin

– Mobiilivälineiden käyttö pedagogisesti opetuksessa ja ohjauksessa

– Digitaalinen tarina

– Verkkokurssien luominen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *