RutiiNiksi hankkeen tavoitteet ja tulokset

RutiiNiksi – hankkeessa etsittiin hyvää tapaa ottaa lähisuhde- ja perheväkivalta puheeksi äitiys- ja lastenneuvoloissa

Hankkeen tavoitetta lähestyttiin suunnitelmallisesti

  • kokoamalla valtakunnallisesti tietoa äitiys- ja lastenneuvoloissa käytetyistä väkivallan tunnistamisen välineistä ja palveluketjuista
  • tuottamalla tietoa väkivallan tunnistamisen välineiden käyttökelpoisuudesta osana interventiota
  •  luomalla yhtenäistä käytännettä perhe- ja parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi
  • kouluttamalla äitiys- ja lastenneuvoloiden henkilöstöä väkivallan tunnistamiseksi, puheeksi ottamiskesi ja väkivaltaan puuttumiseksi
  • tukemalla neuvolatyötä ja lapsiperheiden hyvinvointia materiaalein ja ohjeistuksin

 

RutiiNiksi -hankkeen tulokset pdf -muodossa. Ole hyvä ja printtaa linkeistä haluamasi kieliversio (Suomi, Ruotsi, Englanti)

RutiiNiksi -tulokset

RutiiNiksi – Keskeisiä tuloksia

RutiiNiksi – Centrala resultat

RutiiNiksi – Key findings