Etusivu

RutiiNiksi -hankkeessa (2011 – 2013) tutkittiin ja arvioitiin äitiys- ja lastenneuvoloissa käytettyjä menetelmiä perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen, puuttumisen ja jatkohoitoon ohjauksen välineinä. Hankekoordinaattorina toimi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Hankkeen koulutukseen osallistui eri puolilta Suomea yhteensä 187 alan toimijaa. Heistä 134 oli äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajaa ja lääkäriä. Koulutuksen moniammatillinen osio kokosi myös muita ammattityöntekijöitä psykososiaalisista palveluista, perhetyöstä, varhaiskasvatuksesta, turva-asumisesta, poliisista ja alueella toimivista järjestöistä.

Koulutusohjelman lisäksi hankkeessa pilotoitiin ja arviointiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämää lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta äitiys- ja lastenneuvoloiden työmenetelmänä. Hankkeessa oli mukana empiirinen laadullinen tutkimus aikaisemmin käytössä olleen puheeksi ottamisen menetelmän arvioinnissa sekä määrällinen tutkimus, jossa tutkittiin parisuhdeväkivaltaa kokeneiden, alle 18–vuotiaiden lasten vanhempien mahdollisuutta päästä terveyspalveluiden piiriin Suomessa. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksi ottamisen työvälineitä osana äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallista seurantaa.

Julkaisut

 

Julistepari äitiys- ja lastenneuvoloiden käyttöön (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)

rutiiniksi2rutiiniksi1

Julisteet pdf-muodossa (tulosta ja jaa)

Rakkaudesta häneen…

…on vaikea tunnistaa
parisuhdeväkivaltaa…

Äitiys- ja lastenneuvolassa…

…ollaan lähellä perheen arkea

Hankeposterit

Suomeksi ja ruotsiksi (pdf)

rutiiniksiinenglish

Englanniksi (pdf)

rutiiniksiinenglish