Lähtökohdat

”Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen” on vuonna 2016 käynnistynyt valtioneuvoston kanslian rahoittama selvitys- ja tutkimushanke. Sääntelytaakalla viitataan tavallisesti sellaisiin lainsäädännöstä johtuviin vaikutuksiin, jotka kuormittavat sääntelyn kohteita taloudellisesti, kuluttavat aikaa tai aiheuttavat vaivaa ja harmia. Tutkimuksessa on pyritty muodostamaan mahdollisimman kattava, realistinen ja moniulotteinen yleiskuva yrityksiin ja kansalaisiin kohdistuvasta sääntelytaakasta Suomessa. Erityisenä tavoitteena on ollut tunnistaa turhan taakan keskeisimmät lähteet. Lisäksi hanke tutkii sääntelytaakan suhdetta sääntelystä saataviin hyötyihin sekä analysoi sääntelytaakan arviointimenetelmiä.

Hankkeen toteuttivat Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Helsingin yliopisto), Suomen Ympäristökeskus ja Frisky & Anjoy Oy. Hankkeella oli ohjausryhmä (puheenjohtajana Arno Liukko, VNK), jonka jäsenet edustivat eri ministeriöitä ja sääntelyaloja.

Tutkimuksen tavoitteet

Hanke päättyi helmikuussa 2018. Raportti ja Policy Briefit julkaistiin maaliskuussa. Löydät ne yläpalkista kohdasta tuotokset.