Toteuttajat

Hanketta toteuttaa tutkimuskonsortio, jonka päävastuussa on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo). Hankkeessa ovat mukana lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) sekä asiantuntijaorganisaatio Frisky & Anjoy Oy.

Krimo

Kati Rantala, tutkimusjohtaja
Jyrki Tala, emeritusprofessori
Kanerva Kuokkanen, tutkijatohtori
Noora Alasuutari, tutkimusavustaja

SYKE

Petrus Kautto, erikoistutkija

Jussi Kauppila, erikoistutkija

Essi Römpötti, tutkija

Frisky & Anjoy Oy

Petri Uusikylä, tutkija/toimitusjohtaja

Pertti Ahonen, professori

 

Yhteydenotot:

Krimo: etunimi.sukunimi@helsinki.f
SYKE: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Frisky & Anjoy Oy: etunimi.sukunimi@frisky.fi