Tuotokset/seminaarit

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti ja neljä Policy Briefiä julkaistiin maaliskuussa 2018 valtioneuvoston kanslian Tieto käyttöön -sivustolla:

Loppuraportti: ”Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Policy Briefit:

  1. Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka
  2. Yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka: kritiikki painottuu ongelmiin toimeenpanossa
  3. Kansalaistoimintaan ja ihmisiin kohdistuva sääntelytaakka on monimuotoista
  4. Uusi keino säädöspolitiikkaan – Yksi yhdestä -mekanismin vahvuuksia ja ongelmia

loppuseminaari ”keitä sääntely kuormittaa, miten ja miksi?”

Maaliskuussa 2018 järjestettiin kaikille kiinnostuneille avoin hankkeen loppuseminaari, jossa esiteltiin hankkeen keskeisimmät tulokset.

Emeritusprofessori Jyrki Tala
Sääntely hyvässä ja pahassa

Tutkimusjohtaja Kati Rantala
Laadukkaalla lainvalmistelulla kevyempi taakka

Professori Pertti Haaparanta, Aalto-yliopisto
Kommenttipuheenvuoro: Sääntely ja yritykset

Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
Kommenttipuheenvuoro: Kansalainen ja viranomaisasiointi

Professori Pertti Ahonen
Sääntelystä aiheutuvien kustannusten laskeminen ja sen vaikeus

MMT Emmi Nieminen, Tampereen kaupunki
Esimerkki: Ympäristöllisiin lupamenettelyihin liittyvien kustannusten ja hyötyjen laskenta

MMT Riikka Sievänen, KPMG
Yksi yhdestä -malli: tarve ja vaihtoehdot, mahdollisuudet ja haasteet

väliseminaari ”Sääntelytaakan monet ulottuvuudet”

Hanke järjesti 27.11.2017 Säätytalolla keskusteluseminaarin, jossa esiteltiin alustavia tuloksia. Tästä löytyy koosteena keskeisimpiä havaintoja.

Muissa yhteyksissä esiteltyä materiaalia

SYKE:n Petrus Kautto esitteli Ympäristötiedon foorumin järjestämässä ”Tuhoaako norminpurku ympäristömme” -seminaarissa 30.8.2017 sääntelytaakkaa ympäristönsuojelussa.

Kautto: ”Laadukas lainsäädännönvalmistelu ja ympäristövaikutusten arviointi”

Hanke osallistui Hallinnon- ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 16.-17.11.2017 ja esitteli havaintojaan ja tuloksia julkisen sääntelyn työryhmässä. Esitysten sisältö vastasi pitkälti havaintoja, joita on tullut esille edellä mainituista tilaisuuksissa lukuunottamatta seuraavaa esitystä.

Tala: ”Lainsäädännön hyödyt – vastavoima sääntelyn purulle?”