Työpajat

Hankkeen yhtenä tiedonkeruun osa-alueena olivat työpajat. Työpajoja järjestettiin kaksi: yrityksiä ja kansalaisia tarkastelevat.

yritystyöpaja

Yritystyöpaja järjestettiin pk-yrityksille 7.12.2016 ja sen tavoitteena oli saada ymmärrystä yrityksiin kohdistuvasta sääntelytaakasta. Työpajaan osallistuneet yrittäjät olivat muun muassa rakentamisen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kulttuurialan ammattilaisia. Yrityspajan karkeita tuloksia voit katsella tästä.

kansalaistyöpaja

Kansalaisnäkökulmaa tarkastellut työpaja järjestettiin 19.4.2017. Painopiste oli erityisesti vapaaehtois- ja kansalaistoiminnassa, joista oli keskustelmassa joukko alan tutkijoita, kehittäjiä ja virkamiehiä. Tulosten mukaan kansalaistoimintaan kohdistuvassa sääntelyssä ilmenevät ongelmat liittyvät pikemminkin toimeenpanoon kuin sääntelyyn. Tuloksia ja lisätietoa työpajasta voit tarkastella tästä.