Tervetuloa SAVE-hankkeen kotisivuille

Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä (SAVE) -hanke selvittää kipsin soveltuvuutta  parantamaan Saaristomeren ja koko Itämeren tilaa.

SAVE kerää kokemuksia kipsin käytöstä laajalla alueella sekä tarkentaa aiempaa käsitystä kipsin vesistövaikutuksista. Hankkeessa toteutetaan mittava kipsinlevityspilotti yhteistyössä viljelijöiden kanssa ja seurataan vaikutuksia vedenlaatuun. Tulosten pohjalta laaditaan suunnitelma kipsin käytölle Etelä-Suomen rannikkoalueilla sekä ehdotus kipsin liittämiseksi maatalouden tukijärjestelmien piiriin.

SAVE on Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen tutkimushanke. Se on osa hallituksen kiertotalouden kärkihanketta, joka saa rahoitusta ympäristöministeriöltä. Kipsipilotti on mukana myös NutriTrade-hankkeessa, joka saa rahoitusta EU Central Baltic -ohjelmasta. Lue lisää hankkeesta!

MIKSI KIPSIÄ?

Peltojen kipsikäsittelyllä on potentiaalia uudeksi, merkittäväksi keinoksi vähentää maatalouden fosforihuuhtoumaa Itämereen. Levitys on viljelijälle helppoa, ja vaikutukseltaan toimenpide nopea ja tehokas. Kipsi parantaa peltomaan ionivahvuutta ja vähentää siten eroosiota ja fosforin huuhtoutumista vesistöihin. Aiempien tulosten mukaan kipsi voi vähentää pelloilta tulevan fosforikuormituksen noin puoleen, muttei edellytä muutoksia viljelykäytännöissä, vähennä viljelyalaa tai heikennä satoja. Lue lisää blogista!

logot

 

Blogi

SAVE-hankkeen loppuseminaari 6.11. Liedossa

SAVE-hanke järjestää kaksi loppuseminaaria: 26.10. Helsingissä ja 6.11. Liedossa. Seminaareissa kuullaan suositukset kipsikäsittelyn liittämiseksi osaksi maatalouden tukijärjestelmää sekä laajamittaisen pilottihankkeen tutkimustulokset. Seminaarit ovat avoimia kaikille, mutta niihin pyydetään ennakkoilmoittautumista. Alla Liedossa 6.11. pidettävän loppuseminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Vastaavat tiedot Helsingin loppuseminaarista löydät täältä. SAVE-hankkeen loppuseminaari Liedossa Aika: 6.11.2018 klo 17.30–19.30. Paikka: Liedon kunnantalo (Kirkkotie 13, …

SAVE-hankkeen loppuseminaari 26.10. Helsingissä

SAVE-hanke järjestää kaksi loppuseminaaria: 26.10. Helsingissä ja 6.11. Liedossa. Seminaareissa kuullaan suositukset kipsikäsittelyn liittämiseksi osaksi maatalouden tukijärjestelmää sekä laajamittaisen pilottihankkeen tutkimustulokset. Seminaarit ovat avoimia kaikille, mutta niihin pyydetään ennakkoilmoittautumista. Alla Helsingissä 26.10 pidettävän loppuseminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Vastaavat tiedot Liedon loppuseminaarista löydät täältä. Lämpimästi tervetuloa loppuseminaareihin! SAVE-hankkeen loppuseminaari Helsingissä Aika: 26.10.2018 klo 9.00–11.00 Paikka: Hotelli …

Kipsikäsittely happamilla sulfaattimailla

Suomen happamat sulfaattimaat eli alunamaat sijaitsevat rannikkoseudulla 80 metrin korkeustason alapuolella. Niiden valumavedet laskevat rannikkojokien kautta Suomenlahteen, Saaristomereen ja Pohjanlahteen. Laajimmat sulfaattimaa-alueet ovat Pohjanmaan rannikolla, mutta näitä maita esiintyy kaikkialla rannikkoseuduillamme aina Virolahdelle asti. Varsinais-Suomessa tunnettuja esiintymiä on Perniössä, Sauvossa, Turussa, Mietoisissa, Laitilassa ja varsinkin Sirppujoen valuma-alueella Uudenkaupungin ympäristössä. Geologian tutkimuskeskuksen sivuilla on karttoja happamien …