Savijoki on tutkimuksen pilottialue

Näkymä Savijoen peltovoittoiselle valuma-alueelle. Kuva: Janne Artell

Savijoki on Aurajoen sivujoki Liedossa. Joen pituus on noin 28 km ja koko joen valuma-alueen pinta-ala 130,50 km². Joki saa alkunsa Tarvasjoen Liedonperältä ja laskee Aurajokeen Liedossa parisataa metriä Vääntelänkosken alapuolella.

Kohdealue_kartta
Karttakuva valuma-alueesta, jolla pilotti toteutetaan, sekä vertailualueesta Savijoen yläjuoksulla.

Miksi pilotti toteutetaan Savijoella?

Savijoki valittiin kipsipilotin kohteeksi, sillä sen valuma-alueella on runsaasti savimailla sijaitsevia peltoja, mutta ei lainkaan järviä, jotka olisivat voineet kärsiä kipsin sulfaatista. Alueella ei myöskään ole happamia sulfaattimaita, joiden kipsaamisesta ei ole kokemuksia.

Savijoen yläosalta on olemassa hyvin pitkä ja luotettava vedenlaadun ja määrän seuranta, mikä on mahdollistanut sen, että kipsin levitysalueelle saatiin vastaavanlainen vertailualue, jolla kipsiä ei käytetä.