SAVE-hankkeen materiaalit

Loppuraportti

Peltojen kipsikäsittely fosforikuormituksen hallinnassa – pilottina Savijoen valuma-alue (2022)

Tietopaketti

Peltojen kipsikäsittely maatalouden vesiensuojelukeinona

Politiikkasuositukset

Peltojen kipsikäsittely laajasti käyttöön julkisen tuen avulla

Gipsbehandling av åkrar tas i bruk i stor skala med hjälp av offentligt stöd

Raportit

SAVE-hankkeen loppuraportti 2018

Yhteenveto kipsipilotin kokemuksista

Sammandrag av erfarenheter av pilotprojekt för gipsspridning

Summary of experiences from the gypsum pilot project

 

Kipsikäsittelyn vaikutukset maatalouden fosforihuuhtoumiin

Effekterna av gips på fosforförlusterna från jordbruksmark

The effect of gypsum on agricultural phosphorus losses

 

Kipsin maatalouskäytön sääntely ja saatavuus eri lähteistä

Kipsilevityksen vaikutus pohjavesiin – SAVE- ja SAVE2-hankkeen kaivovesiseurannan tulokset

SAVE-hankkeen simpukkaseuranta Savijoella 2016–2018

Taimenen mädin säilyvyys ja alkioiden kasvu Savijoen kipsinlevitysalueella

Tutkimusartikkelit

Gypsum amendment of arable fields as a water protection measure – farmers’ experience, phosphorus reduction potential and associated costs drawn from a large scale pilot.

Drivers of Participation in Gypsum Treatment of Fields as an Innovation for Water Protection.

 

Maisterintutkielma: Drivers for farmers’ contribution in an innovation process for a new water protection measure – Building social acceptance through a gypsum pilot project

Uutiskirjeet

Uutiskirje: Tulosten julkistustilaisuuden tallenteet ja loppuraportti (25.10.2022)
Uutiskirje numero 18 (12.1.2022)
Uutiskirje numero 17 (16.12.2020)
Uutiskirje numero 16 (16.6.2020)
Uutiskirje numero 15 (18.2.2020)
Uutiskirje numero 14 (4.9.2019)
Uutiskirje numero 13 (2.5.2019)
Uutiskirje numero 12 (19.12.2018)
Uutiskirje numero 11 (20.8.2018)
Uutiskirje numero 10 (10.4.2018)
Uutiskirje numero 9 (21.12.2017)
Uutiskirje numero 8 (29.8.2017)
Uutiskirje numero 7 (14.6.2017)
Uutiskirje numero 6 (2.5.2017)
Uutiskirje numero 5 (9.3.2017)
Uutiskirje numero 4 (22.12.2016)
Uutiskirje numero 3 (26.10.2016)
Uutiskirje numero 2 (25.8.2016)
Uutiskirje numero 1 (15.6.2016)

Tiedotteet

Lehdistötiedote 19.10.2022

Lehdistötiedote 26.10.2018

Lehdistötiedote 25.5.2018

Lehdistötiedote 16.6.2016

Pressmeddelande 25.5.2018

Pressmeddelande 16.6.2016

Lehdistötilaisuuden powerpoint-esitys 16.6.2016

Muut materiaalit

SAVE-hankkeen esite

Kohdealueen kartta