SAVE-hankkeen materiaalit

Tietopaketti

Peltojen kipsikäsittely maatalouden vesiensuojelukeinona

Politiikkasuositukset

Peltojen kipsikäsittely laajasti käyttöön julkisen tuen avulla

Gipsbehandling av åkrar tas i bruk i stor skala med hjälp av offentligt stöd

Raportit

SAVE-hankkeen loppuraportti

Yhteenveto kipsipilotin kokemuksista

Sammandrag av erfarenheter av pilotprojekt för gipsspridning

Summary of experiences from the gypsum pilot project

 

Kipsikäsittelyn vaikutukset maatalouden fosforihuuhtoumiin

Effekterna av gips på fosforförlusterna från jordbruksmark

The effect of gypsum on agricultural phosphorus losses

 

Kipsilevityksen vaikutus pohjavesiin – SAVE- ja SAVE2-hankkeen kaivovesiseurannan tulokset

SAVE-hankkeen simpukkaseuranta Savijoella 2016–2018

Taimenen mädin säilyvyys ja alkioiden kasvu Savijoen kipsinlevitysalueella

Uutiskirjeet

Uutiskirje numero 16 (16.6.2020)
Uutiskirje numero 15 (18.2.2020)
Uutiskirje numero 14 (4.9.2019)
Uutiskirje numero 13 (2.5.2019)
Uutiskirje numero 12 (19.12.2018)
Uutiskirje numero 11 (20.8.2018)
Uutiskirje numero 10 (10.4.2018)
Uutiskirje numero 9 (21.12.2017)
Uutiskirje numero 8 (29.8.2017)
Uutiskirje numero 7 (14.6.2017)
Uutiskirje numero 6 (2.5.2017)
Uutiskirje numero 5 (9.3.2017)
Uutiskirje numero 4 (22.12.2016)
Uutiskirje numero 3 (26.10.2016)
Uutiskirje numero 2 (25.8.2016)
Uutiskirje numero 1 (15.6.2016)

Tiedotteet

Lehdistötiedote 26.10.2018

Lehdistötiedote 25.5.2018

Lehdistötiedote 16.6.2016

Pressmeddelande 25.5.2017

Pressmeddelande 16.6.2016

Lehdistötilaisuuden powerpoint-esitys 16.6.2016

Muut materiaalit

SAVE-hankkeen esite

Kohdealueen kartta