Savijoki å är projektets pilotområde

Savijoki å är en biflod till Aura å i Lundo. Ån är cirka 28 km lång och avrinningsområdet är 130,50 km2. Savijoki å börjar i Liedonperä i Tarvasjoki och rinner ut i Aura å i Lundo, ett par hundra meter nedanför Vääntelänkoski.

Kohdealue_kartta

Varför genomförs pilotprojektet i Savijoki å?

Savijoki å valdes för pilotprojektet eftersom det finns många åkrar med lerjord i avrinningsområdet, men inga sjöar som kan ta skada av sulfatet som gipset innehåller. Området saknar också sura sulfatjordar, som man inte har testat gipsmetoden på.

Vattenkvaliteten och vattenmängden har följts upp i de övre delarna av Savijoki å under en lång tid och med tillförlitliga metoder, vilket innebär att projektet kan använda det området som ett kontrollområde där gipsspridningsmetoden inte används.