Material

Infopaket om gipsbehandling

Infopaket om gipsbehandling av åkrar publicerad på svenska

Politikrekommendationer

Gipsbehandling av åkrar tas i bruk i stor skala med hjälp av offentligt stöd

Rapporter

Sammandrag av erfarenheter av pilotprojekt för gipsspridning

Effekterna av gips på fosforförlusterna från jordbruksmark

Pressmedelanden

Pressmeddelande 25.5.2018

Pressmeddelande 16.6.2016

Gipsbehandling i medier

Svensla Yle Åboland: På hösten kan det bli aktuellt med gipsbehandlingar på åboländska åkrar – lokala lantbrukare tudelade: ”Mycket skrik för lite ull” 13.3.2019

Hufvudtadsbladet: Första hjälpen för Östersjön är gipsmjöl på torra land 5.9.2018

YLE Nyheter: Gips breds ut över åkrar för att binda fosfor – åarna blir både klarare och renare 5.9.2018

Hufvudstadsbladet: Jordbrukare gillar Tiilikainens initiativ 7.8.2018

Hufvudstadsbladet: Tiilikainen lovar effektivare åtgärder mot alginvasionen 7.8.2018

HBL: Vi borde sluta peka finger på varandra i fråga om Östersjön20.7.2018

Finlands Natur: Gipsen stoppar näringsläckaget 8.6.2018

Hufvudstadsbladet: Gips kan minska fosforutsläpp i Östersjön 26.5. 2018

STT – Friskare Skärgårdshav med gips 16.6.2016

Wasabladet – Gips i åkrar kan ge renare havsvatten 16.6.2016

Yle – Gips räddar Skärgårdshavet från övergödning? 16.6.2016