Infopaket om gipsbehandling av åkrar publicerad på svenska

Projektet SAVEs infopaket om gipsbehandling av åkrar som en vattenskyddsmetod för jordbruket är publicerad nu på svenska. Informationspaketet är avsett som en hjälp för de som utför vattenvårdsåtgärder inom jordbruket samt till andra personer som arbetar inom detta område.

Detta informationspaket beskriver användningen av gips som en vattenskyddsmetod. Innehållet bygger både på tidigare forskning och på de resultat samt de praktiska erfarenheter som SAVE-projektet har genererat.

Gipsbehandling av åkrar är en lämplig vattenskyddsmetod för storskalig användning, som är enkel att genomföra. Den stöder de åtgärder som nu har vidtagits för att minska fosforurlakningen och påskynda uppnåendet av målen. Gipset påverkar urlakningen omedelbart, vilket förbättrar tillståndet i kustvattnen. Som en icke-produktiv investering är den också lämplig för att stödjas genom jordbruksstödprogram.

Gips är sedan länge ett känt jordförbättringsmedel, vars verkningsmekanism man har förstått i nästan hundra år. Gipsets inverkan på jordens förmåga att gripa fosfor och begränsa urlakningen av fosfor ut i vattnet har undersökts i Finland under de senaste 10 åren. Det omfattande pilotprojekt som år 2016 genomfördes i Egentliga Finland utredde grundligt gipsets förutsättningar och eventuella risker vid omfattande användning av gips. Gipsbehandling av åkrar är nu färdig att tas i omfattande bruk för att få ytterligare kraft till vattenvården inom jordbruket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *